Tukea pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen työurien pidentämiseksi

Tekijät: Sirpa Koponen, Anna-Maija Lämsä, Melina Kärkäs ja Marianne Ekonen

Julkaisun esittely

Tämä julkaisu esittelee Uudistava johtaminen -hanketta. Uudistava johtaminen – hankkeella pureudutaan konkreettisella tavalla työelämän laadun parantamiseen. Hanke vastaa työurien pidentämisen ja parantamisen haasteeseen keskisuomalaisissa pk-yrityksissä. Julkaisussa kuvataan hankkeen alussa yrityksille tehdyn alkutila-analyysin tulokset. Tulosten avulla tunnistetaan yrityskohtaiset tarpeet ja hyödynnetään konkreettisia menettelytapoja ja työkaluja niihin vastaamisessa. Lähtökohtana on koko henkilöstön aktiivinen osallistaminen ja sitouttaminen kehittämistyöhön. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uudistavan johtamisen malli henkilöstön työurien pidentämiseksi.
Hanke toteuttiin ajalla 1.5.2011 - 31.8.2013 yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa.


Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 133
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-223-3 (Painettu)
ISBN 978-951-830-224-0 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2012
Laajuus: 68 s.
Hinta: -

Lataa ilmainen pdf-verkojulkaisu