Raportti Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämistyöstä 2008–2011

Tekijä: Taina Era (toim.)

Julkaisun esittely

Työtä, osaamista ja osallisuutta Keski-Suomessa -raportti kuvaa palvelurakenteiden muutoksia, monitoimijaisuutta, 3. sektorin työllistämisen kehittämistä, ammatillisen osaamisen ohjausta ja työllistämisen uusia avauksia. Raportti tarkastelee työelämää, työttömyyttä ja siirtymiä työn ja palveluiden välillä sekä esittää kehittämisviestejä kunnille, alue- ja keskushallinnolle.

Artikkelijulkaisu kokoaa Keski-Suomen välityömarkkinoita koskevan KEVÄT-ohjelman kokemuksia. Ohjelmaan kuului 14 työllistymistä edistänyttä hanketta. Välityömarkkinoiden kehittäminen oli osa Keski-Suomen toimivat työmarkkinat -ohjelmaa ja edisti osaltaan työvoimareservin siirtymistä avoimille työmarkkinoille.

Tämä raportti on tarkoitettu työllistämisen suunnittelijoille ja asiantuntijoille sekä työnhakijoita ohjaaville työntekijöille. Teoksesta löytyy keskustelua työllistämisen toimijoista, rakenteista ja toimintatavoista sekä käytännöllisiä ideoita toiminnasta niin työnhakija- kuin työnantaja-asiakkaidenkin kanssa.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 119
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-193-X (PDF)
Julkaisuvuosi: 2011
Laajuus: 216 s.
Lisätiedot: vain verkkojulkaisu

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu