Tutkimus ammatillisten erityisopettajien työstä

Tekijä(t): Leena Kaikkonen (toim.)

Julkaisun esittely

Ammatillisen erityisopetuksen asema ja tehtävät ovat muuttuneet ja tuoneet uusia osaamisvaatimuksia myös erityisopettajien työhön. Vaikkakin muutokset opettajien työnkuvassa ja toimintamalleissa tunnistetaan, ei niistä ole juuri ollut saatavilla tutkimustietoa.

Tässä raportissa kuvataan tulokset valtakunnallisesta tutkimuksesta, jossa ammatillisilta erityisopettajilta itseltään selvitettiin, mitä heidän työnsä tällä hetkellä on, mistä tehtävistä ja rooleista se koostuu, kuinka se on muuttunut ja millaisia haasteita he näkevät tulevaisuudessa olevan odotettavissa.

Viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana ammatillisten erityisopettajien työ on monimuotoistunut. Vahvana ytimenä on edelleenkin erityistä tukea tarvitsevan yksilön kasvun tukeminen. Yhä enenevä osa työstä kohdentuu myös koko oppimisyhteisön konsultoimiseen sekä oppimista mahdollistavien oppimisympäristöjen ja yhteistyöverkostojen rakentamiseen.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-178-6 
Julkaisuvuosi: 2010
Laajuus: 172 s.
Painettu versio loppuunmyyty.


Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu