Avauksia ammatillisen opettajan työhön


Tekijä(t): Sirpa Laitinen-Väänänen; Ritva Nurminen; Outi Pylkkä & Veijo Turpeinen (toim.)

Julkaisun esittely

Ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen on ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteinen haaste. Tässä julkaisussa tehdään avauksia osaamisen kehittämisen lisäksi ammatillisen opettajuuden tulevaisuuden näkymiin.

Julkaisussa esitellään muun muassa opettamisen kehittämisen välineitä, pohditaan opettajuuden ja yksilöllisen opiskelun haasteita sekä tuodaan esiin oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä.

Julkaisun kirjoittajat ovat opettajaopiskelijoita ja kouluttajia ammatillisen opettajakorkeakoulun Joensuun ja Mikkelin alueryhmistä sekä yhteistyökumppaneita eri organisaatioista Itä-Suomen alueelta.

Toivomme, että julkaisu virittää keskustelua ammatillisesta opettajuudesta sekä innostaa kehittämiseen ja yhteistyöhön. Julkaisu puhuttelee ammatillisten opettajien lisäksi opettajaopiskelijoita ja muitakin aikuisten ohjaus- ja opetustyöstä kiinnostuneita.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 98
Koulutusyksiköt: ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN 1456-2332
ISBN 978-951-830-158-8 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2009
Laajuus: 150 s.

Loppuunmyyty