Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia

Tekijät: Seija Kiiskilä & Anu Huotari

Julkaisun esittely

Alueellinen ennakointi perustuu tietoon - käsitykseen siitä, mistä ennakoinnissa on kysymys ja miten se on osa päätöksentekojärjestelmää, taitoon - mitä on ennakoiva työote ja miten verkostomaista ennakointityötä johdetaan sekä tekemiseen - miten alueen organisaatiot toimivat ennakointilupaustensa mukaisesti. Näiden lisäksi tarvitaan ripaus uskallusta ja unelmointia, jotta pystytään luomaan vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia.

Alueellisen ennakointiprosessin rakentamisen ensiaskeleet otettiin Keski-Suomessa vuoden 2010 alussa. Liikkeellepanevana voimana oli aluekehityslain muutos, joka määritteli maakuntaliittojen ja ELY-keskuksien tehtäviä ja työnjakoa alueellisessa ennakoinnissa.

Prosessin tiiviimpi kehitysvaihe on tapahtunut viimeisten kahden vuoden aikana ja työn keskeiset johtopäätökset ja toimenpiteet sekä näkökulmia prosessin jatkokehittämisen tueksi on koottu tähän julkaisuun. Vaikka tarkastelu on tehty julkisen sektorin toimijoiden näkökulmasta, asiat ovat sovellettavissa myös yritysten ennakointityön kehittämiseen.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 152
Koulutusyksikkö: Hallintoyksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-273-8 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2013
Laajuus: 50 s.
Hinta: -
Lisätiedot: vain verkkojulkaisu

Lataa ilmainen pdf-verkkoversio