Asiakaslähtöisen palveluohjauksen jäljillä työikäisten palveluissa

Tuija Ketola & Aino Alaverdyan (toim.)

Kuvituskuva: julkaisun kansi

Julkaisun esittely

Oikean tuen ja palvelun löytäminen ei ole helppoa monimutkaisessa yhteiskunnassa ja vaikeasti hahmotettavassa palvelujärjestelmässä. Palveluohjauksen avulla pyritään löytämään ihmisen kanssa yhdessä hänen elämäntilanteeseensa sopiva ja hänen tarpeitaan vastaava apu. Eri toimijoiden tuen ja palveluiden yhteensovittaminen ja yhteistoiminta on ratkaisevan tärkeää, jotta ihminen voi kokea tulleensa autetuksi.

Julkaisussa tarkastellaan palveluohjausta eri näkökulmista ja kuvataan kokonaisvaltainen palveluohjauksen toimintamalli. Julkaisussa selvitetään, mitä asiakaslähtöinen palveluohjaus tarkoittaa työntekijöiden toimintana, kun on kyse varhaisesta, monialaisesta, intensiivisestä ja järjestöjen tuesta sekä digitaalisuudesta. Kuvattu toimintamalli sisältää asiakaslähtöisen palveluohjauksen laatukriteerit ja niistä tehdyn selkoversion.

Julkaisu on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Palvelupolut kuntoon (PAKU) -hankkeen (2018−­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2021) tuotoksia.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 295
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-594-4 (Painettu)
ISBN 978-951-830-595-1 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2020
Laajuus: 266 s.
Lisätiedot:

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

Ryhmänohjaajan opas

Tässä oppaassa kuvataan ryhmätoimintamallin teoreettisia lähtökohtia sekä sen sisältöä että näkökulmia oppimisen vaikeuksien kompensoinnista aikuisuudessa.

Näytä lisää