Kokemuksia matalan kynnyksen hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta

Tekijät: Essi Heimovaara-Kotonen & Outi Teittinen (toim.)

kansikuva

Julkaisun esittely

Hyvinvointikioski työ- ja toimintakyvyn vahvistajana -hankkeen kokeiluiden ja toimenpiteiden tavoitteena on ollut luoda palvelukonsepti, joka huomioi kokonaisvaltaisesti työttömän asiakkaan hyvinvoinnin, tunnistaa mahdolliset terveydelliset ja psykososiaaliset ongelmat sekä riskiryhmään kuulumisen ja ohjaa heidät palvelujen piiriin tai kolmannen sektorin toimintaan.

Hankkeen palveluiden avulla on pyritty edistämään pitkään työttömänä olleiden henkilöiden sosiaalista osallisuutta, parantamaan heidän työ- ja toimintakykyä sekä työelämävalmiuksia.

Tässä julkaisussa kuvataan Hyvinvointikioski-hankkeen aikana toteutettuja palvelukokeiluita ja asiakaskokemuksia sekä esitetään malleja ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen pohjautuvan terveyttä edistävän toiminnan järjestämiseksi kunnissa. Julkaisussa kuvattuja kokemuksia ja tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti kehitettäessä kuntiin ennaltaehkäiseviä, hyvinvointia edistäviä palveluita.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 256
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-510-4 (Painettu)
ISBN 978-951-830-511-1 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2018
Laajuus: 105 s.

Lataa avoin julkaisu


Aiheeseen liittyvää

Mihin työnohjaus virtaa?

Tämä julkaisu sisältää esimerkkejä työnohjauksesta tässä ajassa. Keskeisenä teemana julkaisussa on muutos: muutoksen ohjaus ja johtaminen. Muutokset ovat isoja työyhteisön muutosprosesseja sekä pienempiä interventioita.

Näytä lisää