Ikääntyneiden arki-, koti- ja lähikuntoutus: Varhaisvaiheesta ympärivuorokautiseen hoivaan

Tekijä: Aila Pikkarainen

Julkaisun esittely

Tässä gerontologisen kuntoutuksen käsikirjan toisessa osassa (OSA II) käsitellään seniori- ja vanhusväestön kuntoutusta ja kuntoutumista SOTE-uudistuksen näkökulmasta. Kuntoutus ja kuntoutuminen nähdään ikääntyneiden kansalaisten erilaisten palveluketjujen kaikkiin vaiheisiin integroituvana monialaisena toimintana. Erityisesti käsikirjassa käsitellään seniori- ja vanhuspalvelujen arki-, koti- ja lähikuntoutuksen käsitteitä ja pohditaan, miten tämä suomalaiselle järjestelmälle uudenlainen toiminta voisi konkretisoitua ja juurtua palveluketjun eri vaiheissa eri työntekijöiden ja sektoreiden yhteistoimintaan. Toivomuksena onkin, että esitettyjen esimerkkien kautta yksittäiset työntekijät ja kokonaiset tiimit esimiehineen voivat pohtia oman työnsä uudistamis- ja kehittämistarpeita. Käsikirja on tarkoitettu myös eri alan opiskelijoille ja opettajille sekä kehittäjille ja suunnittelijoille tulevaisuuden seniori- ja vanhuspalvelutuotteiden innovatiiviseen muotoiluun.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 221
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-426-8 (Painettu)
ISBN 978-951-830-427-5 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2016
Laajuus: 94 s.

Osta verkkokaupasta

 

Aiheeseen liittyvää

Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja - Osa I

Terveys, toimintakyky, aktiivisuus ja osallisuus ovat nykyisen vanhuspolitiikan käsitteitä, joilla pyritään ohjaamaan ikääntyneiden kuntalaisten palvelujen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä...

Näytä lisää