Jaana Ahlqvist & Seija Koskela (toim.)Kansikuva

Julkaisun esittely

Tässä julkaisussa kerrotaan Academia-ohjaajien liikkuvuusverkostohankkeen puitteissa järjestetyistä ohjausalan opintovierailuista. Julkaisu kokoaa yhteen ohjauskäytäntöjä ja osallistujien kokemuksia Iso-Britanniasta, Latviasta, Luxemburgista, Ranskasta, Sloveniasta ja Tanskasta.

Artikkelien kirjoittajat edustavat monipuolisesti ohjauksen toimintakenttää. Mukana on oppilaitoksissa ja muissa ohjauksen toimintaympäristöissä toimivia. Heidän kokemuksistaan voidaan havaita, että ohjauksen haasteet ovat hyvin samanlaisia kaikkialla Euroopassa. Niiden ratkaisemiseksi on kehitetty paljon hyviä käytänteitä. Sovellettuina ne ovat hyödynnettävissä myös muissa maissa, kulttuureissa ja erilaisissa ohjauksen konteksteissa. Tämä julkaisu on suunnattu kansainvälistymisestä kiinnostuneille ammatillisen koulutuksen ohjauksen toimijoille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 233
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-454-1 (Painettu)
ISBN 978-951-830-455-8 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2017
Laajuus: 58 s.

Lataa avoin julkaisu

 

 

Aiheeseen liittyvää

Valmentaen ja ohjaten

Tämä julkaisu on ajankohtainen opas oppimisen ohjaamiseen työpaikoilla. Oppaan tarkoitus on auttaa oppisopimusopiskelijoiden ja muiden ammattiin opiskelevien työpaikkakouluttajia ja -ohjaajia heidän tärkeässä työssään opiskelijoiden kannustajana ja tukijana.