Tutkimus työn muutoksista

Leena Kaikkonen (toim.)

kuvituskuva: kirjan kansi

Julkaisun esittely

Julkaisussa raportoidaan vuonna 2019 tehty tutkimus ammatillisen koulutuksen erityisopettajien työn muutoksista heidän itsensä arvioimana. Erityisopettajat totesivat, että ammatillisen koulutuksen uudistuksen jälkeinen muutosprosessi vaatii vielä jäsentämistä ammatillisen koulutuksen arjessa niin johtamisessa, pedagogiikassa, henkilöstön osaamisessa kuin työelämäyhteistyössäkin mutta myös erityisopettajien oman asiantuntijuuden, työn ja aseman jäsentämisessä.

Tutkimuksen tuloksia peilattiin myös vastaaviin tutkimustuloksiin ammatillisten erityisopettajien työstä kymmenen vuoden takaa. Näin saatu pidempi perspektiivi ammatillisten erityisopettajien työhön osoittaa, että yksilöllisyys lähestymistapana ammatillisessa koulutuksessa vahvistuu mutta erityisopettajien rooli yksilöllisten oppimisprosessien suunnittelussa ja toteutuksessa painottuu aiempaa enemmän konsultatiiviseen työhön sekä monialaiseen yhteistyöhön oppilaitosten sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 294
Koulutusyksikkö: JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-600-2 (Painettu)
ISBN 978-951-830-593-7 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2020
Laajuus: 229 s.
Lisätiedot:

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

Puheenvuoroja vaativasta erityisestä tuesta

Tämä julkaisu on syntynyt kokeneiden ammatillisen erityisopetuksen ja vaativan erityisen tuen kehittäjien toimesta. Julkaisun punainen lanka on yhteistyö. Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutuksen pilotti toteutettiin 2019–2020 Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimana.

Näytä lisää