Yhteistyössä esteettömyyttä ja toimivuutta

Tekijä(t): Anja Tanttu

Julkaisun esittely

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä toteutetussa Esteetön koti ikääntyneiden ja erityisryhmien asumiseen -hankkeessa (ESKO) on vahvistettu asuinympäristöjen esteettömyyden arviointi- ja suunnitteluosaamista.

Kokonaisvaltainen asuinympäristöjen kehittäminen edellyttää toimivia arviointivälineitä ja eri ammattialojen osaamisen yhdistämistä. Onnistuakseen kehitystyö vaatii uudenlaista avointa yhteistyötä asukkaan, palveluntuottajan, rakennuttajan ja rakentajan välillä.

Kirjassa tuodaan esille kokemuksia hankkeen aikana toteutettujen kotikäyntien yhteydessä tehdyistä esteettömyyden arvioinneista. Julkaisuun on koottu kokemuksia asunnonmuutostyöprosessin kehittämisestä sekä korjaus- ja uudisrakentamisen pilottikohteissa toteutuneesta monialaisesta yhteistyöstä rakennushankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Pilottikohteissa toteutunutta yhteistyötä, sen haasteita ja saavutettuja tuloksia kuvataan kunkin pilotin kohdalla.

Julkaisuun koottua tietoa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisen, palveluiden ja asuinympäristöjen suunnittelutyössä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 147  
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö  
ISSN: 1456-2332  
ISBN: 978-951-830-263-9 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2013  
Laajuus: 166 s.

Loppuunmyyty