Tutkimusraportti palveluiden kehittämisestä Jyväskylän seudulla

Tekijä(t): Taina Era & Helena Koskimies (toim.)

Julkaisun esittely

WIRE-projektin (Verkostoista Voimaa Inhimillisiin Ratkaisuihin Elämässä) toisen vaiheen keskeisiksi tavoitteiksi asetettiin palveluverkoston toiminnan ja moniammatillisen asiantuntijuuden vahvistaminen. Tämän kehittämistyön viitekehykseksi valittiin palveluohjaus.

Tässä julkaisussa raportoidaan Wire-projektiin liittyviä tutkimustuloksia ja kuvataan eri toimijoiden kokemuksia työttömien ohjaamisesta vaikean rakenne-työttömyyden alueella.

Tutkimus tuotti tietoa työvalmennuksellisen otteen kehittymistä projektin aikana. Julkisissa ja kolmannen sektorin työttömien ohjauspalveluihin liittyvässä tutkimuksessa saatiin tietoa palveluohjauksellisen työotteen toimivista piirteistä ja kehittämishaasteista.

Julkaisussa tarkastellaan palveluiden ja työttömän asiakkaan tarpeiden kohtaa-mista työnhakijoiden, yrittäjien sekä palveluissa toimivien työntekijöiden näkö-kulmasta. Siinä on kuvattu työvalmennuksen ja palveluohjauksellisen työotteen kiinnostavia ja lupaavia käytäntöjä. Työllistymispalveluiden eri toimijoille esitetään viestejä palvelujärjestelmän kehittämiseen.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 78
Koulutusyksikkö: Sosiaali- ja terveysala
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-118-2
Julkaisuvuosi: 2007
Laajuus: 247 s.

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin