Näkökulmia ja välineitä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen ammattikorkeakoulussa

Tekijä(t): Antti Laitinen, Ritva Nurminen, Lea Soininen (toim.)

Julkaisun esittely

Julkaisu on syntynyt Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen kehittämishankkeessa (AAKE) toteutetun monialaisen yhteistyön ja alakohtaisen case-työskentelyn tuloksena. Hankkeen päätavoitteina oli kehittää työvälineitä aiemman osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin sekä osaamistarpeiden ennakointiin ja työelämäyhteistyön kehittämiseen.

Hankkeen toimijoina oli viisi Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutusalaa ja ammatillinen opettajakorkeakoulu, joka toimi hankkeen hallinnoijana. Julkaisun kirjoittajat ovat ammattikorkeakoulun eri alojen kouluttajia sekä työelämän ja toisen asteen yhteistyökumppaneita.

Julkaisun artikkeleissa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineitä käsitellään sekä yleisemmin että alakohtaisina esimerkkeinä. Julkaisussa esitellään mm. opiskelijavalintaan ja opintojen suunnitteluun liittyviä välineitä
ja menettelytapoja.

Osaamisen kehittämistä pohditaan paitsi työelämän ja koulutuksen näkökulmista myös niiden välisenä yhteistyökysymyksenä. Lisäksi esitellään Hollannissa tehtyä kehittämistyötä ja siinä syntyneitä käytännön ratkaisuja.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 80
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-121-2 (Painettu)
Laajuus: 140 s.
Lisätiedot: Painettu versio on loppuunmyyty.

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu