Tekijä(t): Asta Wahlgrén & Anne Kitunen (toim.)

Julkaisun esittely

Tradenomiopiskelijoiden näkökulmia liiketoimintaosaamisen kehittämiseen on toinen Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusyksikön opinnäytetöistä koostettu artikkelikokoelma. Artikkelit pohjautuvat lukuvuonna 2004–2005 julkaistuihin opinnäytetöihin. Opinnäytetyöt ovat tärkeä aluekehityksen väline: ne pyrkivät edistämään ja kehittämään toimeksiantajien liiketoimintaosaamista.

Julkaisussa on mukana viisi aihepiiriltään erilaista artikkelia. Ensimmäinen artikkeli käsittelee henkilöstön motivaatiota Senegalissa toimivassa monikansallisessa yrityksessä. Toisessa artikkelissa tarkastellaan ryhmäkehityskeskustelun soveltamismahdollisuuksia UPM Jämsänkosken ja Kaipolan tuotanto-osastojen vuorotyöympäristössä. Kolmannen artikkelin aiheena on ohjelmisto yrityksen asiakaspalvelun parantaminen. Neljäs artikkeli käsittelee korruption kansainvälisessä kaupassa aiheuttamia ongelmia. Viidennessä artikkelissa perehdytään valtion taloushallinnon uudistuksiin Jyväskylän yliopiston hallintoviraston muutosprosessin kautta.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 35
Koulutusyksikkö: Liiketalous
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-061-5 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2004
Laajuus: 78 s.

Loppuunmyyty