Yksilökohtaisella palveluohjauksella joustavuutta hyvinvointipalveluihin

Tekijä(t): Anne Valppu-Vanhainen

Julkaisun esittely

Miten saada hyvinvointia edistävät ja ylläpitävät palvelut oikeaan aikaan oikein mitoitettuna niin, että ne tukevat asiakkaan itsellisyyttä ja pärjäämistä arkielämässään? Palvelujärjestelmäämme on kehitetty voimakkaasti eriytyväksi ja asiantuntijakeskeiseksi. Sen hyötynä on yksittäisten osaamisalueitten ammattimaisuus ja syvälle menevä erikoisosaaminen, haittana käyttäjille vaikeasti hahmottuva kokonaisuus.

Yksilökohtaisella palveluohjauksella kootaan moniasiakkuuden pirstaleista palvelukenttää niin, että se toteutuu asiakkaalle joustavana palveluna ja luo turvallisuutta. Se tuo palvelujärjestelmään sujuvuutta ja oikea-aikaisuutta palvelun tarjoamisen kannalta. Tavoitteena on saavuttaa kompromissi asiakkaan tarpeiden, palveluiden ja toimintaehtojen välillä asiakasnäkökulmaa korostaen. Julkaisu on suunnattu sosiaali- ja terveys- sekä toimeentuloturvan ammattilaisille ja alan opiskelijoille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 17
Koulutusyksikkö: Sosiaali- ja terveysala
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-021-6 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2002
Laajuus: 70 s.

Loppuunmyyty