Ammattitaidon valmentaminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

Tekijä(t): Ritva Nurminen (toim.)

Julkaisun esittely

Henkilöstön osaamisesta on tullut yritysten tärkein pääoma ja kilpailuvaltti. Kriittiseksi menestystekijäksi on muodostunut yritysten kyky hyödyntää ja kehittää työntekijöiden osaamista. Osaamisen kehittämistyö on yhä oleellisempi osa yrityksen johtamista. Henkilöstön ammattitaitoa on kehitettävä kuten muitakin strategisia resursseja.

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toteutetussa ”Ammattitaitovalmentaja pk-yrityksessä -projektissa” vahvistettiin yhdeksän yrityksen valmiutta ylläpitää ja kehittää työntekijöidensä osaamista. Projektin kantavana ideana oli ”osaamisen hallinnan prosessimalli”, joka koostuu osaamistarpeen tunnistamisesta ja osaamisen kehittämisestä.

Julkaisun ensimmäisessä osassa esitellään projektin toimintaa painottaen yrityksissä toteutettua kehittämistyötä. Toinen osa koostuu projektissa mukana olleiden asiantuntijoiden kirjoituksista, joiden aiheita ovat mm. osaamiskartoitus, valmentaminen ja työhyvinvointi sekä projektityö.

Julkaisun toivotaan kannustavan niin yritysten kuin oppilaitostenkin väkeä ammattitaidon ja osaamisen pohdintaan sekä työpaikalla oppimista edistävien toimintatapojen etsimiseen.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 74
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-114-4 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2007
Laajuus: 140 s.

Loppuunmyyty