Eväitä oppimisprojektien ohjaajille

Tekijä(t): Maritta Pirhonen & Raija Hämäläinen

Julkaisun esittely

Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa opettaja ei ole enää pelkkä tiedonjakaja. Hänen tulee ymmärtää oppimisprosesseja pystyäkseen ohjaamaan ja tukemaan opiskelijan kasvua itseohjautuvaksi oppijaksi, mikä on tärkeä taito elinikäisessä oppimisessa.

Oppimisprojektit tarjoavat mahdollisuuden opiskelijan asiantuntijuuden ja itsesäätelytaitojen kehittymiseen. Näissä projekteissa opettaja siirtyy ohjaajaksi, jonka tehtävänä on rakentaa suotuisaa vuorovaikutusta edistävä oppimisympäristö, synnyttää oppimisprosessia edistävä ohjausdialogi sekä antaa palautetta ja arvioida. Projektien ohjaaminen vaatii kykyä kuunnella, kysellä, keskustella vuorovaikutteisesti, motivoida, vaatia, antaa kriittistä palautetta, aistia ryhmän tunnelmat sekä omata rohkeutta puuttua ryhmän sisäisiin, joskus vaikeisiinkin asioihin. Työelämän vaatimusten tunnistaminen ja projektityöskentelyn osaaminen oman substanssialueen lisäksi ovat niitä kvalifikaatioita, joita opettajalla tulisi olla. Ohjaajan tehtävä on haasteellinen. Toivomme tässä julkaisussa esitettyjen konkreettisten esimerkkien toimivan apuna tässä tehtävässä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 50
Koulutusyksikkö: Informaatioteknologian instituutti
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-067-4 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2005
Laajuus: 69 s.

Loppuunmyyty