Työvälineitä ja tarinoita työelämäyhteistyöstä

Tekijät: Sinikka Blom, Aino Lepänjuuri, Annu Niskanen & Ritva Nurminen (toim.)

Julkaisun esittely

Opintopisteistä osaamiseen – työvälineitä ja tarinoita työelämäyhteistyössä -opas on syntynyt Osataan!-hankkeen yhteisen kehittämistyön tuloksena. Opas kokoaa osaamisen näkyväksi tekemisen, arvioinnin ja työelämäyhteistyön kuvauksia, toimintatapoja ja työkaluja. Oppaan toivotaan tukevan osaamisperustaista ja työelämälähtöistä kehittämistyötä sekä työelämän ja koulutuksen vuoropuhelua.

Tässä oppaassa kirjoittajina ovat ammattikorkeakoulujen (8) eri alojen edustajia työelämäkumppaneineen. Opas jäsentyy kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan osaamisen tunnistamisen ja arvioinnin haasteita työn ja työelämän muutoksessa. Toisessa osassa luonnehditaan osaamisen ulottuvuuksia, osaamispuhetta ja osaamiskielen rakentumista työpaikkojen ja koulutuksen yhteistyönä. Kolmannessa osassa osahankkeiden toimijat esittelevät kehittämistyön tuloksia, toimintamalleja ja työvälineitä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 172
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-316-2 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-317-2 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 70 s.

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu