Hyvien käytänteiden opas maaseudun vesihuollon kehittämiseen

Tekijä(t): Riitta Ruuska (toim.)

Julkaisun esittely

Tämä hyvien käytänteiden opas kokoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutin vesihuollon kehittämishankkeiden keskeiset tulokset. Hankkeet toimivat Keski-Suomessa vuosina 2004–2008. Tavoitteena on ollut tarjota uusia käytännöllisiä näkökulmia vesihuollon toteuttajille. Tekstissä kuvataan hankkeen toimenpiteiden onnistumisia ja epäonnistumisia, viestinnän haasteita, resurssien niukkuutta, asenteen ja yhteistyön tärkeyttä sekä hankehallinnoinnin kulmakiviä.

Oppaaseen sisältyy hyvien käytänteiden vinkkilistat asukkaille, yrittäjille, viranomaisille ja laitevalmistajille. Mukana on myös vesihuollon eri toimijatahoja edustavien asiantuntijoiden näkemyksiä. Oppaaseen koottu tieto hyödyttää erityisesti vastaavanlaisia ympäristönhoitohankkeita suunnittelevia ja toteuttavia kehittämisorganisaatioiden asiantuntijoita. Myös muut maaseudun vesihuollon toimijat löytävät uusia näkökulmia ja tietoa omien ratkaisujensa pohjaksi.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 85
Koulutusyksikkö: Luonnonvarainstituutti
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-132-8 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2008

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.