Toimittanut: Outi Pylkkä, Veijo Turpeinen, Kirsti Vänskä

Julkaisun esittely

Ammatillisen opettajankoulutuksen tavoitteena on tukea maamme elinkeinoelämää ja ammatillista koulutusta.

Tässä julkaisussa kuvataan opettajankoulutuksen tuella tehtyä alueellista kehittämistyötä Pohjois-Karjalassa. Julkaisu on koostettu Jyväskylä ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vuosina 2003–2005 aloittaneiden opettajaopiskelijoiden kehittämishankkeisiin pohjautuvista artikkeleista. Artikkelit liittyvät ammatillisen opettajan työhön, oppilaitos-organisaation ja työelämäyhteistyön kehittämiseen sekä aluekehitysvaikutuksiin ja ammatillisen osaamisen vahvistamiseen Pohjois-Karjalan alueella.

Opettajaopiskelijoiden lisäksi kirjoittajina ovat myös Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän asiantuntijat sekä alueella toimineet ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajat.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 69
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-109-0
Julkaisuvuosi: 2007
Laajuus: 184 s.

Loppuunmyyty