Havaintoja tilitoimistojen kehittämisestä

Tekijä(t): Maija Vuorio; Marja-Liisa Kananen; Liinamaaria Hakola

Julkaisun esittely

Tilitoimistoala on voimakkaassa muutoksessa; isot ketjut laajentuvat ja pienet, yksilölliset toimistot ovat vähenemässä. Tulevaisuudessa verkostojen merkitys kasvaa ja perinteisen tilitoimiston rooli muuttuu.

Tilitoimistoympäristö on edelleenkin varsin konservatiivinen. Tilitoimistojen asiakkaiden tapa toimia on muuttumassa. Nuoret yrittäjät ovat nopeita ja innovatiivisia ja tuntevat modernin teknologian. Tarvitaan rohkeutta ja kokeilunhalua, jotta tilitoimistossa saadaan todellista muutosta aikaan. On aika nähdä tilitoimistotkin muutosta tarvitsevina yrityksinä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteutti vuosina 2010–2012 Euroopan sosiaalirahaston ja Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittaman hankkeen, jossa autettiin pieniä keskisuomalaisia tilitoimistoja parantamaan kilpailukykyään. Tavoitteena oli löytää uusia toimintamahdollisuuksia, vahvistaa toimistojen kannattavuutta ja visioida erilaisia tulevaisuudennäkymiä.

Tämä julkaisu kertoo havainnoista joita tehtiin hankkeen aikana tilitoimistoalasta ja suomalaisesta pk-yrityskentästä ja hankkeen vaikutuksista yrityksiin ja ammattikorkeakouluun.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 151
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-270-7 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-271-4 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2013
Laajuus: 45 s.
Hinta: -

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu