Tarvaalan mallikosteikon suunnittelu ja toteutus

Tekijä(t): Samuli Lahtela

Julkaisun esittely

Kosteikkoja on Suomen maapinta-alasta noin 25 %. Kosteikkoja ovat esimerkiksi märät maa-alueet, suot, matalat järvet ja merialueet sekä tulvametsät, joita on usein kuivatettu viljelykäyttöön. Kosteikkoja on alettu kunnostamaan niiden luontoarvojen vuoksi. Kosteikkoja perustetaan myös maatalouden vesiensuojelua varten.

Tässä julkaisussa on esitetty Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen (POKE) luonnonvara-alalle Saarijärven Tarvaalaan perustetun monivaikutteisen kosteikon suunnittelu- ja rakentamisvaiheet. Kosteikko sijaitsee POKEn sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Luonnonvarainstituutin kampusalueella ja se toimii mallikohteena maatalous- ja ympäristöalan opetuksessa. Julkaisuon osa JAMKin Maatalouden vesiensuojelun kehittäminen Saarijärven vesistöreitin varrella (MAISA) -hanketta. Julkaisu on tarkoitettu kosteikon perustamistasuunnitteleville maanviljelijöille ja yhdistyksille, kosteikkosuunnittelijoille, alan oppilaitoksille sekä kaikille kosteikoista kiinnostuneille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 148
Koulutusyksikkö: Teknologiayksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-265-3 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-266-0 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2013
Laajuus: 38 s.
Hinta: -

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu