Selvitys Keski-Suomen biomassakuljetusten logistiikasta

Tekijä(t): Hannu Lähdevaara, Varpu Savolainen, Markku Paananen, Antti Vanhala

Julkaisun esittely

Bioenergia-alan kehittämistoiminta on Keski-Suomessa mittavaa. Maakunnassa on tehty ja tehdään jatkossakin useita merkittäviä bioenergia-investointeja. Keski-Suomen seudulle onkin muodostunut valtakunnallisesti arvioiden erittäin intensiivinen biopolttoainemarkkina.

Yksi suurista haasteista kohdistuu tehokkaan ja luotettavan polttoainehuollon kehittämiseen. Alueiden käytön suunnittelua, kaavoitusta, infrastruktuurin kehittämistä ja muuta kehittämistyötä varten tarvitaan näkemystä kasvavien bioenergiakuljetusten haasteista ja kehittämistarpeista.

Tähän julkaisuun on ”piirretty” suuri kuva biomassojen logistiikasta Keski-Suomessa. Erityisesti elinkeinoelämän näkemykset keskeisistä kehittämistarpeista tuodaan esille. Julkaisun laatimiseen ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun lisäksi osallistuneet mm. Vapo Oy, Jyväskylän Energia Oy, Transidea Oy, Metsäkolmio Oy, VR Cargo, Keski-Suomen liitto, ELY-keskus/ Tiehallinto ja Jykes Oy.

Julkaisu on tarkoitettu viranomaisille, päätöksentekijöille sekä elinkeinoelämälle. Julkaisu sopii myös muille bioenergia-alasta kiinnostuneille, kuten yrittäjille, opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 107
Koulutusyksikkö: Teknologiayksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-176-2
Julkaisuvuosi: 2010
Laajuus: 137s.
Hinta: -

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu