Vähittäiskaupan strateginen liikepaikkasuunnittelu

Tekijä(t): Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Kädessäsi on ensimmäinen vähittäiskaupan sijoittumista koskeva alan suomalainen oppikirja. Kirjan alussa käsitellään klassisia sijoittumista selittäviä teorioita teollisuuden sijoittumisesta kaupan sijoittumiseen ja seuraavaksi tarkastellaan kaupan sijaintia kaupunkirakenteissa ja eri toimintojen sijoittumisessa ilmeneviä lainalaisuuksia sekä liikepaikan arviointitekniikoita. Myös päätöksentekoprosessit ja kaupan strateginen suunnittelu otetaan huomioon ja samoin uusimmat tietotekniikan sovellukset, kuten GIS ja geodemografia. Kirja on kirjoitettu hyvin käytännönläheisesti, jotta siitä olisi hyötyä kaupan parissa työskenteleville, alalle aikoville ja kaupallisen alan opiskelijoille keskiasteella ja korkeakouluissa.

Kirjan on kirjoittanut kauppatieteiden lisensiaatti Jorma Kananen, joka on toiminut aihealueen tutkimustehtävissä Turun Kauppakorkeakoulussa ja vastannut vähittäiskaupan markkinointitutkimuksista jyväskyläläisessä markkinatutkimusyrityksessä sekä toiminut liiketoimintaosaamisen kehittämisen ja tutkimuksen yliopettajana.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 94
Koulutusyksiköt: Liiketalous
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-147-2 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2008
Laajuus: 161 s.

Loppuunmyyty