Asiakkaan asema kuntoutussuunnittelussa

Tekijä(t): Pirkko Perttinä

Julkaisun esittely

Julkaisu kuvaa asiakkaiden ja kuntoutusalan ammattilaistenyhteistyöpuhetta terveydenhuollon moniammatillisessa kuntoutussuunnitteluryhmän kokouksessa. Erityisesti tarkastellaan sitä, miten asiakkaat osallistuvat työryhmässä käytyyn keskusteluun ja mikä heidän asemansa on kuntoutuksen suunnittelussa, suhteessa ammattilaisiin.

Julkaisu tarjoaa aineksia asiakaslähtöisten kuntoutuskäytäntöjenkehittelyyn sosiaali- ja terveysalalla. Lukijalle tarjoutuu kiinnostava ja tuore kuvaus kuntoutussuunnittelun sisällöistä ja asiakkaan asemasta tiimikokouksessa. Julkaisussa esitetyn tutkimuksen tuloksilla on sovellusarvoa myös muiden hallinnonalojen työntekijöille, kehittäjille ja tutkijoille.

Julkaisu sopii erinomaisesti esim. oppimateriaaliksi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille, etenkin kuntoutusalalle.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 11
Koulutusyksikkö: Sosiaali- ja terveysala
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-014-3 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2002
Laajuus: 120 s.

Loppuunmyyty