Artikkelikokoelma Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan vuoden 2002 opinnäytetöistä

Kirjoittaja(t): Anne Nurminen (toim.)

Julkaisun esittely

Keskiajan kesteistä kestävään matkailuun on kolmas artikkelikokoelma Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opinnäytetöistä. Työt ovat vuoden 2002 satoa.

Artikkeleita on neljätoista. Mukana on vanhojen tuttujen, tietotekniikan hyödyntämisen, vanhusten ja lasten ravitsemuksen, lisäksi uusia teemoja. Miten tarjota matkan ja palvelun ostajalle jotain uutta, elämyksiä, seikkailua ja aktiviteettejä? Miten tehdä se niin, että kokemus vastaa aina asiakkaan toiveita? Entä mitkä ovat pitopalveluyrittäjän kootut kommellukset?

Artikkeleissa otetaan kantaa myös uuselintarvikkeisiin, ruokavalion köyhtymiseen ja yksipuolistumiseen sekä selvitetään johtamisen ja matkatoimistoalan uusia haasteita. Lisäksi pohditaan kestävän kehityksen mahdollisuuksia massaturismissa.

Artikkelit ovat hyvä tilannekatsaus matkailu-, ravitsemis- ja talousalan tämänhetkisiin kysymyksiin ja keskusteluun. Niiden avulla voi päätellä jotain myös siitä, mikä alalla on lähitulevaisuudessa tärkeää. Antoisia lukuhetkiä kaikille matkailu-, ravitsemis- ja talous-alasta kiinnostuneille!

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 20
Koulutusyksikkö: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-024-0 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2003
Laajuus: 117 s.

Loppuunmyyty