Pk-yritysten vientiin liittyvät vaikeudet

Tekijä(t): Jorma Kananen, Birgitta Hämäläinen & Jarmo Malinen

Julkaisun esittely

Tutkimuksessa selvitetään keskisuomalaisten pk-yritysten viennin vaikeuksia. Kohdeyritykset ovat vientiä harjoittavat tai sitä harkitsevat yritykset. Tutkimusaineisto kerättiin sekä kirjekyselyillä että haastatteluilla. Haastattelut kohdistettiin 29 vientiyritykseen. Tutkimustulosten mukaan suurimmaksi ongelmaksi nousi kontaktien ja ulkomaanyhteyksien puute vientiä aloittavissa yrityksissä. Vientitoimintaa jo pitkään harjoittaneet yritykset kokivat viennin suurimmiksi ongelmiksi kilpailun kohdemarkkinoilla sekä resurssien, kuten ajan, vientihenkilöstön ja tuotantokapasiteetin puutteen.

Tutkimuksessa vasta vientitoiminnan aloittaneet tai sitä harkitsevat yritykset olivat haluttomampia yhteistyöhön Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa vientitoiminnan käynnistämiseksi tai laajentamiseksi kuin viennissä jo pidempään toimineet yritykset. Molempien yritystyyppien suurin kiinnostus kohdistui työharjoittelijan ottamiseen vientimahdollisuuksien selvittämiseksi.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 84
Koulutusyksikkö: Liiketalous
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-130-4 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2008
Laajuus: 87 s.

Loppuunmyyty