Toimivat tilat tilapalveluille

Tekijä(t): Eila Partanen

Julkaisun esittely

Ottamalla käyttäjien tarpeet huomioon on mahdollista luoda turvallinen, terveellinen ja viihtyisä ympäristö, jossa voi nauttia ja josta saa elämyksiä.

Tilapalveluissa työskentelevät henkilöt ovat tärkeä tilojenkäyttäjäryhmä. Heillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa rakennustensuunnitteluun ja tuoda esille omat tiloihin liittyvät vaatimuksensa riittävän varhaisessa rakennushankevaiheessa.

Rakennushanketyönongelmana on, ettei tilapalveluiden tarpeiden kartoittamiseen ole systemaattista tapaa. Tämän vuoksi tarvitaan käyttäjä- ja kiinteistönhoitopalvelujen osalta yleispäteviä suunnitteluohjeistoja, joiden lähtökohtana on toiminnallinen ajattelu. Ohjeiston pitäisi perustua palveluprosessin analysointiin ja kuvaukseen.

Julkaisussa tarkastellaan toimistokiinteistön aula-, ruoka-, puhtaus-, kiinteistönhoito- ja turvapalveluiden tilatarpeita. Tietoa voivat rakennushankkeissa hyödyntää niin suunnittelijat, rakennuttajat kuin palvelun tuottajat.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 22
Koulutusyksikkö: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-026-7 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2003
Laajuus: 87s.

Loppuunmyyty