Artikkelikokoelma Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan vuoden 2003 opinnäytetöistä

Tekijä(t): Anne Nurminen (toim.)

Julkaisun esittely

Kaurasta kalaonneen on neljäs artikkelikokoelma Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opinnäytetöistä. Kokoelmassa olevat kymmenen artikkelia edustavat vuoden 2003 töitä.

Kokoelma on vahvasti alueellinen. Kahta artikkelia lukuun ottamatta kaikki liittyvät Keski-Suomeen. Jyväskylän kaupunki esiintyy monessa artikkelissa: Hotelli Scandic Jyväskylän ympäristötyö, Keltin- ja Mäyrämäen jätteiden lajittelukokeilu, talousneuvonnan käynnistäminen Jyvässeudulla ja Jyväskylän seudun matkailuesite. Kokoelman nimessä esiintyvä kaura liittyy puuppolalaiseen Aito-kaura -tuotteeseen. Uuraisilla käydään matkailualan yrittäjien yhteistyön merkeissä ja Laukaassa Varjolan tilalla tuotteistetulla kalastusmatkalla. Koko maakuntaan liittyy tutkimus palvelun tasosta Keski-Suomessa.

Ja jotta ei alkaisi ahdistaa, päästään kokoelmassa myös Kuopioon tutustumaan luomupäiväkodin ruokaan ja viinimatkalle La Riojaan. Nyt lukumatkalle kaikki matkailu-, ravitsemis- ja talousalasta kiinnostuneet!

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 31
Koulutusyksikkö: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-035-6 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2004
Laajuus: 94 s.

Loppuumyyty