Keskisen Suomen pikkujättiläinen

Tekijä(t): Anne Hakala; Pekka Hyytinen & Anna-Liisa Lindholm (toim.)

Julkaisun esittely

Tämä julkaisu on syntynyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun Jämsänkosken yksikön vuonna 2004 toteuttaman alue- ja yritysstrategiatyön erikoistumisopintojen kehittämishankkeiden innoittamana. Julkaisu sisältää erikoistumisopintojen opiskelijoiden ja Jämsän seudun aluetoimijoiden ajatuksia alueen osaamisen kehittämisen haasteista.

Millä keinoin voimme vaikuttaa alueiden kehitykseen? Huomioidaanko päätöksentekoprosesseissa seudun kokonaiskehitys oikealla tavalla? Seudun erinomaisuus olemassaolonkamppailussa riippuu siitä, miten koulutus- ja kehittämisorganisaatiot tukevat parhaiten alueen yrityksiä kasvu-uralle, koska seudun elinvoimaisuus kumpuaa hyvinvoivista ja menestyvistä yrityksistä.

Me kirjoittajat toivomme, että tästä julkaisusta on apua seudullisia prosesseja työstettäessä. Uskomme tämän myös herättävän toivoa monimuotoisen pienen kaupunkiseudun elinvoimaisuuden säilymisen ja kehittymisen puolesta.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 48
Koulutusyksikkö: Liiketalous
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-062-3 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2005
Laajuus: 114 s.

Loppuunmyyty