Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Tekijä(t): Liimatainen, Leena & Ryttyläinen, Katri (toim.)

Julkaisun esittely

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin (IVA) tarkoituksena on arvioida ennakolta hankkeen, suunnitelman, ohjelman tai päätöksen toteuttamisesta aiheutuvia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia. Päätöksiin voidaan vaikuttaa aktiivisesti, kun päätöksenteon valmisteluvaiheessa mietitään erilaisia ratkaisumalleja, kuvataan kuinka ne toteuttavat asetettuja tavoitteita ja arvioidaan ennalta vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Julkaisu toimii käsikirjana, johon on tiivistetty perustiedot IVAsta, sen käytöstä ja soveltamisesta erilaisissa toimintaympäristöissä.

Käsikirjan avulla voidaan perehtyä sekä IVA-menetelmään että sen kouluttamiseen esimerkiksi omassa työyhteisössä. Kirja soveltuu myös itseopiskeluun ja työyhteisön omaehtoisen oppimisen tueksi. Käsikirjaa ja IVA-menetelmää voidaan hyödyntää ennaltaehkäisevässä työssä ja hyvinvointi-johtamisessa suunnittelun ja päätöksenteon apuna. Yhtä hyvin menetelmä soveltuu lapsiin ja ikääntyneisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointiin, velka- ja talousneuvontaan, tuotekehitykseen ja strategiatyöhön.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 62
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-086-0 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2006
Laajuus: 91 s.

Loppuunmyyty