Kotona-hankkeen loppuraportti

Tekijä(t:) Irmeli Matilainen

Julkaisun esittely

Tässä julkaisussa olevat kehittämishankkeet liittyvät Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyössä alueen kuntien ja kuntayhtymien toteuttamaan Kotona-hankkeeseen, mikä on osa Länsi-Suomen läänin-hallituksen vuosina 2003–2004 rahoittamaa ja organisoimaa Vanhusten terveyden ja kotona selviytymisen edistäminen -hanketta. Eri yhteistyötahojen tuottamien vanhustyön toiminta-mallien avulla edistetään ikäihmisten terveyttä ja tuetaan kotona asumista sekä aktiivisuutta ja itsemääräämisoikeutta.

Julkaisussa esitettävät tekstit edustavat eri organisaatioissa tehtyjä vanhustyön kehittämisprojekteja. Tavoitteena on innostaa sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoita ja ammattilaisia syventämään näkemystään toimintakyvyn moniulotteisuudesta sekä kehittämään menetelmiä ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn arvioimiseksi ja tukemiseksi. Innostuksen ja motivaation lisääminen vanhustyössä sekä työn asiakas- ja voimavaralähtöisyys kaipaavat uusia, innovatiivisia interventioita.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 40
Koulutusyksikkö: Sosiaali- ja terveysala
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-052-6 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2005
Laajuus: 92 s.

Loppuunmyyty