Esimerkkejä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä pk-yrityksissä


Tekijä(t): Marianne Ekonen, Ritva Pyykkönen, Juha Timonen, Jaana Teriö, Anne Törn (toim.)

Julkaisun esittely

Yritysten vastuullisuudesta on puhuttu pitkään, mutta suunnitelmalliset toimenpiteet lakisääteisten velvoitteiden lisäksi ovat vielä vähäisiä pk-yrityksissä. Vastuullisuus nähdään usein yrityksissä suppeasti maineen parantamisen välineenä. Vastuullinen toiminta on kuitenkin yhteydessä pitkä­jänteiseen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Tule­vaisuudessa asian merkitys kasvaa entisestään myös pk-yrityksissä.

Tämä julkaisu esittelee Vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijät Keski-Suomessa -hankkeen 11 yrityscasea, joita työstettiin hankkeessa vuosina 2009–2010.

Hankkeen aikana yrityksissä tehdyt toimenpiteet perustuivat rakennettuun vastuullisen liiketoiminnan kehittämismalliin. Tässä julkaisussa kehittämismallin työkalut esitellään yritysesimerk­kien kautta. Caset tarjoavat lukijalle konkreettisia esimerkkejä teoista, joiden kautta pk-yritykset ovat lähteneet järjestelmällisesti terävöittämään toimintaansa entistä vastuullisemmaksi huomioiden toiminnassaan sekä sosiaaliset, taloudelliset että ympäristövastuun näkökulmat.

Julkaisu on tarkoitettu pk-yrityksille ja yritysten kehittäjäkumppaneille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 113
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta- ja palvelut -yksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-183-0 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2010
Laajuus: 68 s.
Lisätiedot: vain verkkojulkaisu

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu