Sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö

Tekijä(t): Essi Heimovaara-Kotonen (toim.)

Julkaisun esittely

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Puistokadun kampukselle valmistui rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä uusi oppimis- ja kehittämisympäristö Älykoti.

Oppimisympäristönä Älykoti toimii luovana ja uusille ideoille avoimena ympäristönä, joka haastaa myös opiskelijat osallistumaan uusien palvelumallien ja tuotteiden kehittämiseen.

Osana WellnessCampusLab -laboratorioympäristöä Älykoti toimii hyvinvointialan osaamiskeskuksena, jakaen tietoa älykkäästä ja innovatiivisesta asumisesta, lisäten yleistä tietämystä asumista helpottavista ratkaisuista sekä hälventäen erityisryhmiin kohdistuvia ennakkoluuloja.
Julkaisussa kuvataan Älykodin ratkaisuja niin oppimis- kuin kehittämisympäristönkin näkökulmasta, pohditaan Älykotia pedagogisessa kontekstissa ja tuodaan esille kokemuksia erilaisista sekä työelämän toimijoiden että kansainvälisten kumppaneiden kanssa yhteistyössä toteutetuista pilotoinneista.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 161
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-288-2 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-289-9 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2013
Laajuus: 60 s.

Loppuunmyyty

Free pdf-versions available in Russian and in English