Yrittäjyyskasvatuksen pelikortit

Tekijät: Inkeri Laaksonen & Lea Soininen

Julkaisun esittely

Mihin yrittäjyyskasvatusta tarvitaan? Miten kansalaisen yritteliäisyyttä edistetään? Miten innovaatiot syntyvät työyhteisössä? Miten yrittäjyys ilmenee opettajan toiminnassa? Yrittäjyyskasvatuspelikorttien n. 100 kysymystä innostavat pohtimaan yrittäjyyteen liittyviä käsitteitä, toimintatapoja ja pedagogisia periaatteita. Kortteihin on koottu yrittäjyyskasvatuksen perustietämys, ja ne ovat yksi tapa lisätä yrittäjyyskasvatusosaamista.

Kortit on suunnattu lähinnä opettajankouluttajille, mutta ne soveltuvat käytettäväksi eri kouluasteilla, työyhteisöjen kehittämisessä ja seminaareissa. Kortit on tarkoitettu mm. keskustelun virittäjiksi ja työskentelyn innoittajiksi. Parhaimmillaan peli kokoaa peliryhmän tietämyksen ja stimuloi uuteen ajatteluun. Pakka sisältää 56 korttia, hauskoja peliohjeita ja hyödyllisiä yrittäjyyskasvatuksen lähteitä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 150
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-269-1
Julkaisuvuosi: 2013
Kuvittaja: Riitta Uusitalo

Osta verkkokaupasta