Julkaisut tekevät tunnetuksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun laajaa ja monialaista opetus-, tutkimus- ja kehittämistyötä. Julkaisujen kirjoittajina on asiantuntijoidemme lisäksi yhteistyökumppaneita ja opiskelijoita. 

kuvituskuva: kirjan kansi

Ravitsemukselliset riskit ravitsemispalveluissa

Tässä kirjallisuusselvityksessä tarkastellaan ravitsemuslaatua ja sen indikaattoreita ravitsemispalveluiden näkökulmasta sekä valvontaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja Oiva-raportin toimintamallia. Näiden lisäksi esitellään suomalaisten ruokailun ominaispiirteitä ja ravitsemuslaadun toteutumista eri väestöryhmissä.

kuvituskuva: kirjan kansi

Kieli keskuksessa

Tässä kirjassa kuvataan näytteenomaisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskuksen hallinnollista ja pedagogista toimintaa ja kehittämistä. Julkaisu koostuu kolmen eri teeman yhteyteen sijoittuvista artikkeleista.

kuvituskuva: kirjan kansi

Elintarvikejätteen seuranta ja ruokahävikinhallinta ravitsemispalveluissa

Tähän kirjallisuusselvitykseen on koottu tietoa elintarvikejätteen ja ruokahävikin vähentämisen keinoista ja syntymisen riskitekijöistä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä ravitsemispalveluissa. Elintarvikejätteen ja ruokahävikin seuranta ja vähentäminen on noussut globaalisti yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi.

Kuvituskuva: kirjan kansi

Vertaistuki ja kokemustieto lapsi- ja perhepalveluissa

Tämä julkaisu kokoaa yhteen VerKo-hankkeen osatutkimusten tuloksia sekä kuvaa hankkeessa toteutetun kehittämistyön. Teoksen kirjoittajat ovat VerKo-hankkeen tutkijoita sekä hankkeen ohjausryhmän kokemusasiantuntijoita.

kuvituskuva: kirjan kansi

Sydämen kultainen kosketus

Tässä julkaisussa tuodaan esiin, miten Oulussa on kuljettu Florence Nightingalen jalanjäljissä ja kehitetty hoitotyötä, sen koulutusta ja eettistä toimintamallia – kultaista kosketusta – terveydenhuollossa. Julkaisu päättyy tulevaisuuskatsaukseen siitä, kuinka menneisyyden kultaisen kosketuksen jäljet tulevat näkymään myös tulevaisuuden terveydenhuoltoa suunniteltaessa.

kuvituskuva: kirjan kansi

Vihreä hoiva – vihreä voima

Tämä julkaisu on tehty laajan yhteistyön tuloksena ja se sisältää useita eri näkökulmia Green Care -toimintaan. Se on katsaus vihreään hoivaan ja vihreään voimaan sekä kannattavan yritystoiminnan luomiseen Green Care -toimialalle

kuvituskuva: kirjan kansi

Vastuullisen matkailun portaat

Tässä julkaisussa esitellään Vastuullisen matkailun portaat -digitaalista koulutusta ja porrasmallia sekä yhteiskehittämisen prosessia ja työkaluja.

kirjan kansi

Koulutuksen kehittämisen katsaus 2020

Tämän julkaisun teemana on uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö, jossa avataan case-esimerkein digitalisaation vaikutuksia koulutukseen. Koulutuksen kehittämiskatsauksen tarkoituksena on tuoda esiin ja levittää kokeiltuja hyviä käytänteitä.

kuvituskuva: julkaisun kansi

Ihmisiä kohtaamassa

Tässä julkaisussa tarkastellaan palveluohjausta eri näkökulmista ja kuvataan kokonaisvaltainen palveluohjauksen toimintamalli. Eri toimijoiden tuen ja palveluiden yhteensovittaminen ja yhteistoiminta on ratkaisevan tärkeää, jotta ihminen voi kokea tulleensa autetuksi.

 

JAMKin julkaisut sarjoittain

 

Yhteyshenkilöt

Räisänen Hanna

Räisänen Hanna

Julkaisukoordinaattori, Publications Coordinator
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358408650801
Näytä lisää
Salminen Pekka

Salminen Pekka

Graafinen suunnittelija, Graphic Designer
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358405946327
Näytä lisää
Tutkinnot:
FM