Lapset soittavat muskarissa

Näppärät Neloset 4–5-vuotiaille lapsille

Näppärät Neloset on noin 4–5-vuotiaille lapsille suunnattu ryhmä johon lapset osallistuvat ilman vanhempia.   Varhaisiän musiikkikasvatuksen työtavat: laulaminen, loruilu, liike, soittaminen ja taideintegraatio ovat lapselle luonnollisia ilmaisukanavia ja tukevat lapsen musiikillista ja kokonaisvaltaista kehitystä. Turvallisessa vertaisryhmässä lapsi rohkaistuu ilmaisemaan itseään soittaen, laulaen ja liikkuen. Yhteissoiton kautta opetellaan sosiaalisia taitoja. Tutustumme tunneilla leikinomaisesti rytmin, melodian, dynamiikan, sointivärin, harmonian ja musiikin muodon sekä eri instrumenttien alkeisiin.

  • Aika: keskiviikkoisin klo 18.00 – 18.45
  • Opettaja: Susanna Tuhkala, (musiikkipedagogi YAMK) ja varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijat
  • Paikka: JAMK, Lutakko, IT-Dynamo, Piippukatu 2, luokka D307
  • Hinta: 130€ / lukukausi / 15 kokoontumiskertaa ja matinea


Lisätiedot:

Leena Pantsu
puh. 040 510 5062
etunimi.sukunimi@jamk.fi