JAMKin rakennuslaboratorio T029 on FINAS-akkreditointipalvelun standardin (EN 17025) mukaisesti akkreditoima testauslaboratorio, jolta saat monipuoliset betonintestauspalvelut sekä muita rakenteiden ja rakennusmateriaalien testaus- ja analysointipalveluita.

 

Standardin mukaisia betonin testauksia sekä tukea tuotekehitykseen ja rakentamisen kuntotutkimuksiin

Rakennuslaboratoriomme tarjoaa akkreditoituja standardin mukaisia testauksia betonille ja betonisille päällystekiville- ja laatoille. Akkreditoidun laboratorion testaustodistuksella asiakkaamme voi osoittaa omien materiaaliensa ja tuotteidensa standardin mukaisuuden omille asiakkailleen. Laboratoriomme palveluilla yritys saa tukea laadunvarmennukseensa mutta laboratorioympäristömme tarjoaa yrityksille myös erittäin monipuolisen tuen tuotekehitykseen sekä rakentamisen kuntotutkimuksiin.

Seuraa testaustuloksia reaaliajassa

Testauksissa hyödynnetään konenäkömittausta ja raportointi tapahtuu asiakkaan kannalta miellyttävän nopeasti ja helposti, sillä tuloksia voi seurata web-raportointimme ansiosta reaaliaikaisesti internetin välityksellä.

Rakennustekniikan laboratoriomme tarjoaa asiakkaillemme myös palveluita erilaisiin materiaalien ja tuotteiden tartunta-, veto-, taivutus- ja puristuslujuuden, kulutus-, olosuhde- ja säänkestävyyden sekä vesitiiviyden ja imukyvyn testaamiseen. Laboratoriomme monipuolisilla laitteilla ja ammattitaitoisella henkilöstöllä tarjoamme asiakkaillemme myös rakennusten ilmatiiviyden, kosteuden, kunnon ja sisäilman mittauksia ja analyysejä.

Rakennustekniikan laboratorioympäristömme tukee insinöörien teoriaopetusta tarjoamalla laadukkaan ja monipuolisen ympäristön käytännössä oppimiselle. Opiskelijat tutustuvatkin laboratorioympäristössämme rakennustekniikan testauksen perusteisiin, lisäksi ympäristö ja sen laitteet sekä palvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä myös erilaisissa projekteissa, opinnäytetyössä tai jopa opiskelijan yrittäjyyspolun alkumetreillä.

Rakennustekniikan laboratorioympäristömme työskentelee myös tiiviissä yhteistyössä protopajamme kanssa, joka tarjoaa mahdollisuudet teräksestä, puusta ja muovista rakentamiselle. Mittaustekniikan laboratoriomme taas varmistaa rakennustekniikan pituusmittausten luotettavuuden. Kemian laboratoriomme tarjoaa taas tukea rakennusmateriaalien tarkempaan analysointiin.

Rakennusautomaatiolaboratoriomme tarjoaa lisäksi loistavan yhteistyömahdollisuuden erilaisiin LVIS-alan projekteihin, mukaan projekteihin voidaan liittää molempien laboratorioiden ammattitaitoista henkilökuntaa sekä esimerkiksi opiskelijoita, unohtamatta yrityksen edustajia.

Betonin puristuslujuuden selvittäminen valmiista rakenteesta

Kun olemassa olevan betonirakenteen lujuutta halutaan selvittää tai betonirakenteessa epäillään lujuuspuutteita esimerkiksi katselmusten, asiakirjojen tai kimmovasaramittausten pohjalta, betonin puristuslujuus voidaan määritellä rakenteesta poratuista koekappaleista.

Kuntotutkimus ja rakentamisen laadunvarmennus

Laboratoriossamme on mahdollisuus suorittaa myös testejä liittyen materiaalien tartunta- ja vetolujuuteen, vesitiiviyteen, rakennuksen ilmavuotoluku- ja pitkäaikaisseurantamittauksiin, vedeneristekerrosvahvuuksien määrityksiin sekä kuntotutkimuksiin liittyviin laboratorioanalyyseihin.

 

Akkreditoidut betonintestauspalvelut

 • betonin testaus
  • puristuslujuuden määritys normi- ja rakennekoekappaleille
  • tiheyden määritys
  • paineellisen veden tunkeumasyvyyden määritys
 • betonisten päällystekivien ja -laattojen testaus
  • visuaaliset ominaisuudet, ulkonäkö
  • dimensioiden mittaus
  • halkaisulujuus
  • taivutuslujuus
 

Rakenteiden ja rakennusmateriaalien testaus- ja analysointipalvelut

 • muurattavien tuotteiden puristuslujuus, dimensioiden mittaus, kapillaarinen vedenimukyky, kosteudenmuodonmuutos, jäädytys – sulatuskestävyys, kuoren taivutuslujuus, kannaksen vetolujuus, eristeen ja harkon välinen tartunta.
 • materiaalien tartunta- ja vetolujuus
 • kimmovasaratestaus
 • rakennuksen ilmatiiviyden mittaus (ilmavuotoluku q50 ja n50)
 • kosteusmittaukset / pitkäjaksoiset seurantamittaukset (web-käyttöliittymä)
 • rakennuksen kuntotutkimuksiin liittyvät laboratorioanalyysit
 • huokosjakomääritykset
 • kulutuskestävyys, Böhme
 • suola-pakkaskoe, Borås

Rakennuslaboratorio testaa ja analysoi

Palvelut toteutetaan rakennuslaboratorion asiantuntevan henkilökunnan toimesta korkeatasoisissa laboratorio-olosuhteissa sekä mahdollisuuksien mukaan myös asiakkaan tiloissa tai rakennustyömailla.

Rakennuslaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaan akkreditoima testauslaboratorio, T029. Pitkän historian omaavan Rakennuslaboratorion akkreditoituun pätevyysalueeseen kuuluu betonin ja betonisten päällystekivien- ja laattojen monipuolista standardien mukaista testausta.

Palveluihimme kuuluvat betonintestauksen lisäksi myös erilaisia rakentamisen, rakennusten ja rakennusmateriaalien mittauksia, testauksia, analyysejä, asiantuntijapalveluita sekä tutkimuksia ja koulutuksia.

 

 

Hinnat

Laboratorioympäristömme palvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti ja riippuen palvelun toteuttamismuodosta. Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous laboratoriomme yhteyshenkilöltä. Voit jättää tarjous- tai lisätietopyynnön myös sivun yhteystiedot-kohdassa.

 

Sovelluksia ja tehtyjä projekteja

Betonin testaus

Olemme tehneet betonin puristuslujuuden, tiheyden ja paineellisen veden tunkeumasyvyyden akkreditoitua testausta. Betonisten päällystekivien ja -laattojen ulkonäön, halkaisulujuuden, taivutuslujuuden ja murtokuorman testausta ja dimensioiden mittausta akkreditoidusti on myös toteutettu. Tutkimme myös erilaisten seosaineiden ja niiden suhteiden vaikutuksia betonin ominaisuuksiin.

Muu testaustoiminta

Pystymme toteuttamaan Böhme-menetelmän mukaista kulutuskestävyyden mittausta ja Borås-menetelmän mukaisia suola-pakkaskokeita. Materiaalien tartunta- ja vetolujuuden testaukset ovat myös mahdollisia.

Muurattavien tuotteiden puristuslujuuden, kapillaarisen vedenimukyvyn, kosteudenmuodonmuutoksen, jäädytys-sulatuskestävyyden, kuoren taivutuslujuuden, kannaksen vetolujuuden sekä esimerkiksi eristeen ja harkon välisen tartunnan testausta ja dimensioiden mittauksesta meillä kokemusta.

Teemme rakennusten ilmatiiviyden mittausta, ilmavuotoluvun q₅₀ ja n₅₀ määrittämistä. Sisäilman olosuhdeseurantamittaukset sekä huokosjakomääritykset onnistuvat kauttamme vaivattomasti.

Kosteusmittauksissa pitkäaikaisiin kosteuden seurantamittauksiin käytössämme on web-käyttöliittymä, jolla kosteuden muutoksen seuranta reaaliaikaisesti on yksinkertaista.

Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvät laboratorioanalyysit sekä opiskelijoiden toimesta toteutetut rakennusten kuntotutkimukset.

Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme mm. laatujärjestelmien auditointipalvelua ja betonirakentamisen laadunvarmistukseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

Asiakkaita

Oy VR-Rata Ab, Destia Oy, rakennusliikkeet kuten YIT-Rakennus Oy, Skanska Oyj, NCC Rakennus Oy, HB-Betoniteollisuus, Laukaan Betoni, Rudus ja Lujabetoni.

 

Laitteistojen tekniset tiedot

 • betonipuristimet: Controls 2 000 kN ja ELE 3000 kN
 • betonintaivutus- ja halkaisulaitteistot: Controls 200 kN ja ELE 100 kN
 • betoniprismojen taivutus- ja puristustestauslaite, Controls 15 / 300 kN
 • Borås-suolapakkastestauskaappi (EN 1338, 1339)
 • Böhme-kulutuskestävyyden testauslaitteisto Matest (EN 1338, 1339)
 • harkkojen sulatus-jäädytystestauksen laitteisto (SFS 7001)
 • betonisten lujuustestauskappaleiden konenäkömittausjärjestelmä ja sähköinen raportointi (BETTY)
 • paineellisen vedentunkeuman testauslaitteisto (vesitiiviys)
 • vetolaite Proceq Dyna (veto- ja tartuntatestaukset työmailla ja laboratoriossa)
 • timanttisirkkelit betonin leikkaamiseen
 • ohuthienäytteen valmistuslaitteisto
 • pintahienäytteen analysointilaite, RapidAir 457
 • betonin hiontalaitteisto
 • ilmatiiviyden mittauslaitteisto Minneapolis Blowerdoor
 • lämpökamera, Flir
 • kuivausuunit 2kpl
 • vaa’at (useita eri kokoluokissa, myös vesipunnitus mahdollista)
 • betonimylly, tärypöytä, muotit ym. laitteisto betonin valmistukseen
 • tuoreen betonin testaus:
  • painuma
  • leviämä
  • ilmamäärä
 
15.4.2021

Ekologisesti kestävää lisäarvoa suomalaisista pelloista: Korvaako sinisoija tulevaisuudessa punamullan?

Kestävillä puun pintakäsittelyratkaisuilla on kysyntää erityisesti Keski-Euroopassa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavo ja Kasvu Open toteuttivat Siparila Oy:lle innovaatiokilpailun – SiparilaHackin, jolla haettiin ekologisesti kestäviä ratkaisuja puun teolliseen pintakäsittelyyn.

21.3.2018

JAMK vastaa rakennusalan osaajien kysyntään uudella koulutuksella

Rakennustekniikan osaajien tarve kasvaa Keski-Suomessa. Isot työmaat, kuten uusi sairaala ja Hippoksen alue työllistävät tulevaisuudessa useita ammattilaisia. Myös eläköityminen näkyy Keski-Suomen rakennusteollisuudessa.

21.2.2018

JAMKissa luodaan uusia innovaatioita Suomen betoniteollisuuteen

Betoni on rakentamisessa eniten käytetty materiaali. Betoninvalmistuksen olennaisen komponentin eli sementin valmistus on ympäristölle haitallista ja se tuottaa ihmisen vapauttamista hiilidioksidipäästöistä globaalisti 5-10 %.

22.3.2017

Syventävää osaamista korjausrakentamiseen valtakunnallisella erikoistumiskoulutuksella

Korjausrakentamisen merkitys on kasvanut. Sen vuoksi korjaushankkeen asiantuntijoiden välinen saumaton ja laaja-alainen yhteistyö ja ammattitaito ovat avainasemassa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Korjausrakentamiseen tarvitaan lisää syventävää osaamista. JAMKissa koulutus alkaa syksyllä 2018.

 

Ota yhteyttä

Rinta-aho Juhani

Rinta-aho Juhani

Projektiasiantuntija, Project Specialist
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358404855873
Näytä lisää
Komulainen Jani

Komulainen Jani

Laboratoriotyöntekijä, Laboratory Worker
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358404843912
Näytä lisää
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla
 

Korona ja laboratoriot?

Laboratoriomme palvelee normaalisti. Noudatamme palveluissamme aluehallintoviraston linjauksia ja pyrimme toimimaan turvallisesti.

Lue lisää koronaohjeista