Käytettävyysarvioinnin ja -testauksen tavoitteena on tukea yrityksesi tai työyhteisösi tuotekehitystyötä ja tuottaa käyttäjille entistä parempia ratkaisuja. Onpa tuotekehitysprojektisi sitten suuri tai pieni, käytettävyyden huomioimisella on tuotekehityksessä valtava merkitys. Kehitettävät tuotteet voivat olla fyysisiä tuotteita, kuten työkaluja, tietokoneohjelmia, internet-sivustoja tai vaihtoehtoisesti palveluprosesseja.

Käytettävyysarviointi ja -testaus

Käytettävyydellä kuvataan, kuinka helposti ja sujuvasti tuotteen käyttäjä pääsee haluamaansa päämäärään. Käytettävyydestä onkin tullut merkittävä tuoteominaisuus tavoiteltaessa hyvää käyttäjäkokemusta (UX, user experience).

Käytettävyysarvio tuotekehitysprosessissa

Käytettävyysarvio voidaan suorittaa eri vaiheessa tuotekehitysprosessia. Se voidaan tehdä esimerkiksi olemassa olevalle tuotteelle suunniteltaessa uutta tuoteversiota tai heti ideavaiheen jälkeen ilman, että tuotteesta on minkäänlaisia konkreettisia malleja.

Käytettävyystestauksessa voidaan testata varhainen paperiprototyyppi, toiminnallinen tuoteprototyyppi tai valmis tuote.

Käytettävyystestaus voidaan suorittaa eri tuotekehitysvaiheessa oleville tuotteille ensimmäisien ideoiden testauksesta ns. paperiprototyypillä valmiiseen tuotteeseen saakka. Mahdolliset käytettävyysongelmat ja niiden ratkaisuvaihtoehdot raportoidaan asiakkaalle.

Mitä arvioidaan?

Käytettävyysarvioinnissa analysoidaan tuotteen käyttöä hankaloittavia tekijöitä, raportoidaan käytettävyysongelmat ja annetaan ratkaisuehdotukset.

Käytettävyysarvioinnit perustuvat käytettävyyden asiantuntijan arvioon tuotteen käyttöä hankaloittavista tekijöistä. Arvion perusteena käytetään heuristiikkoja, jotka ovat sääntöjä ja ohjeita siitä, mitä hyvän tuotteen käyttöliittymän tulisi sisältää. Arvioinnin kohteena voi olla esimerkiksi tuotteen opittavuus tai tuotteen loogisen toiminnan ja sen käyttöliittymän vastaavuus. Mahdolliset käytettävyysongelmat ja niiden ratkaisuvaihtoehdot raportoidaan asiakkaalle.

Käytettävyysarviointi ja -testaus toteutetaan asiantuntijapalveluna asiakkaan ja toimittajan keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

Käytettävyys

Käytettävyys on ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen hallintaa.

Lisätietoja

Siistonen Matti

Siistonen Matti

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407497162
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla