Biotalousinstituutin kattilatestauslaboratoriossa testataan, mitataan ja tutkitaan energiabiomassojen polttoa, päästöjenhallintaa sekä energiatehokkuutta. Uusimmalla mittaus- ja säätötekniikalla varustetussa laboratoriossa on kolme testauspaikkaa. Kaksi uutta, erikoisvarusteltua polttoainekattilaa (40 ja 500 kW) mahdollistavat biopolttoaineiden testaamisen. Laboratorion piha-alueella voidaan lisäksi testata lämpökontteja. Toiminta kuluu VTT Expert Service Oy:n akkreditoituun pätevyysalueeseen (FINAS T001 1.19). Kattilatestauslaboratoriossa voidaan suorittaa virallista EN 303-5 standardin mukaista kattilatestausta. 

 

Mittaus ja testaustoiminta

Kattilatestauslaboratoriossa voidaan tehdä mittauksia kolmella testauspaikalla. Mittari
Mittauksia on mahdollista suorittaa kahdessa samanaikaisessa, osin porrastetussa testauksessa. Laboratorio on varustettu uusimmalla mittaus- ja säätötekniikalla.

Tarjoamamme testauspalvelu käsittää:

 • tilaajan toimittaman kattilan kytkemisen ja purkamisen valmisteltuihin yhteisiin
 • testausajon polttoaineineen
 • raportoinnin EN 303-5 -standardin mukaisesti.

Lisäksi laboratorion piha-alueella voidaan testata lämpökontteja 3,0 MW:iin asti.

VTT Expert Services Oy:n akkreditoitua kattilatestausta 500 kW:n teholuokkaan asti (FINAS T001 1.19)

 • Standardin EN-303-5 mukaista mittaustoimintaa alle 1 MW:n teholuokassa
 • Lämpökonttien lyhytaikaista testausta 3 MW teholuokkaan asti
 • Lämmityslaitteiden ja polttoaineiden käytettävyystestaukset
 • Polttoaineiden kuivaus- ja käyttökokeet, ml. priimaus ja seospoltto
 • Savukaasuanalyysit (T, O2, CO2, CO, hyötysuhde) ja tulosten tulkinta

 

Tiesitkö?

Kattilavalmistajat voivat varmistaa ulkomaille myytävien kattiloiden osalta, että kohdemaissa hyödynnettävät polttoaineet soveltuvat heidän tuotteillaan poltettaviksi.

Lämmityslaskuri Lämmitystapojen vertailulaskurilla voit vertailla talosi lämmitysvaihtoehtojen kustannuksia. Laskuria voidaan käyttää uusille ja vanhoille sekä eri tyyppisille ja kokoisille rakennuksille. Siirry laskuriin
 

Polttoainelaboratorion palvelut

Polttoainelaboratorio tarjoaa asiantuntevaa analyysipalvelua erityisesti biopolttoaineiden ominaisuuksien määritykseen. Laboratoriomme palvelee joustavasti ja voimme suorittaa perusanalyysit yleensä nopeallakin aikataululla.

Yksittäisten analyysien lisäksi panostamme kokonaisvaltaiseen palveluun. Palvelumme käsittää näytteenoton ja analyysisuunnitelman teon yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja analyysien jälkeen tulosten kirjaamisen ja tulkinnan.

Biopolttoaineiden perusanalyysien, kuten kosteus, lämpöarvo ja tuhkapitoisuus, lisäksi voimme analysoida esimerkiksi tuhkan alkuainepitoisuuksia lannoitekäytön varmistamiseksi tai määrittää pellettien tuhkansulamispisteen. Teemme myös polttoaineiden mikrobianalyysejä.

Laboratoriossamme on myös mahdollisuus kovien materiaalien murskaukseen ja hienonnukseen ja sen jatkoanalysointiin.

Laiteluettelo

 • Lämpökaapit polttoaineiden kosteuspitoisuuden määritykseen.
 • Pikakosteusanalysaattori nopeaan kosteuden määritykseen esim. kattilatestauksen aikana.
 • Hehkutusuuni, jossa voimme määrittää polttoaineen tuhkapitoisuuden tai poltossa syntyvien tuhkanäytteiden palamattomien osuuden. Teemme myös tuhkan sulamispisteen määrityksiä.
 • Pommikalorimetri kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden lämpöarvon määritykseen.
 • Leikkuumylly analyysinäytteiden jauhamista varten.
 • Leukamurska kovien materiaalien murskaamiseen, syöttökoko on 60 mm ja loppuhienous minimissään 1mm.
 • Planeettakuulamylly aineiden jauhamiseen alle 1 µm:n hienouteen, esim. alkuaineselvityksiä varten.
 • Täryseulasarja AS400 polttoaineen palakokoanalyysejä varten.
 • Täryseulasarja AS200 hienoaineen määritykseen esim. pelleteille.
 • Pelletin mekaaninen käsittelykestävyyslaite.
 • Irtotiheyden määritys polttoaineille.
 • Kannettava pH-mittari liuosten pH-pitoisuuden määrittämiseen, joko laboratoriossa tai kentällä.

Käytämme näytteenotossa, käsittelyssä ja analysoinnissa SFS-EN ISO – standardien mukaisia menetelmiä.

 

Konsultointi- ja tutkimuspalvelut

 • Bioenergian tuotantoon, jalostukseen ja käyttöön liittyvät kannattavuuslaskelmat
 • Puu- ja peltobiomassojen korjuuketjujen aika- ja tuotostutkimukset
 • Alueellinen bioenergiamalli: bioenergian investointiohjelmat alueellista päätöksentekoa varten
 • Hankeosaamispalvelut (hankesuunnitelman laatiminen ja rahoituksen hakeminen)

Koulutuspalvelut

 • Lyhyt- ja pitkäkestoiset aikuis- ja täydennyskoulutukset, ml. kurssit ja työvoimapoliittiset koulutukset (0,5 pv - 6 kk)
 • Päättäjien ja viranomaisten bioenergiakoulutus: Bioenergia - ABC
 • Laadulla kannattavuutta puu- ja peltobiomassojen hankintaketjuihin ja käyttöön (1-2 pv)
 • Biokaasun tuotannon ja käytön perusteet (1-2 pv)
 • Biodieselin tuotanto ja käyttö maatilakokoluokassa (1-3 pv)
 • Kiinteistökokoluokan lämpölaitoksen käyttö- ja huoltokoulutus (0,5 -2 pv)
 • Wood Fuels Basic Information Pack, englanninkielinen polttoainehankkijan peruskurssi (3 - 4 pv)
 • Puitteet lämmityslaitevalmistajien asentaja- ja jälleenmyyjäkoulutuksiin
 • Biomassalogistiikan hallinta ja logistiset järjestelmät
 • Metsäenergian tuotanto ja käyttö Suomessa sekä Euroopassa (WETNet, Wood Energy Training
 

Sijainti ja yhteystiedot

Biotalousinstituutti sijaitsee Saarijärven Tarvaalassa osoitteessa Tuumalantie 17, 43130 Tarvaala.

Biotalousinstituutin tilat ovat liikkumisen kannalta esteettömiä, ja rakennus on yksikerroksinen.

Vaihde: 020 743 8100
sähköposti: etunimi.sukunimi@jamk.fi

Aukioloajat

Opetuksen kontaktijaksojen aikana ovet avoinna:
ma–pe klo 7.30–16.00
la–su suljettu

Kiinteistössä voi työskennellä ma–su klo 6.00–21.45.

 

 

Lisätietoja palveluistamme

Puolamäki Kimmo

Puolamäki Kimmo

Asiantuntija, Specialist
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358503422072
Näytä lisää
Sauranen Tapani

Sauranen Tapani

Projektipäällikkö, Project Manager
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358404805137
Näytä lisää

Lisätietoja polttoainetestauksesta

Jämsén Miia

Jämsén Miia

Tutkija, Researcher
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358503669495
Näytä lisää