jamk.fi

Kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluu työelämässä suoritettava harjoittelu. Myös suuri osa opinnäytetöistä ja projektitöistä tehdään kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelijatyöt tarjoavatkin monenlaisia mahdollisuuksia organisaatioiden kehittämiseen.

Lisätietoja

Ikonen Hannu

Koulutuksen kehittämispäällikkö, Educational Development Manager
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358405283762
Osaamiset