jamk.fi

Kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluu työelämässä suoritettava harjoittelu. Myös suuri osa opinnäytetöistä ja projektitöistä tehdään kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelijatyöt tarjoavatkin monenlaisia mahdollisuuksia organisaatioiden kehittämiseen.

Työn ja tulevaisuuden tekijöitä ammattikorkeakoulusta

Keikkatyöläisiä, kesälomansijaisia, tulevaisuuden taitajia - ammattikorkeakoulusta löydät heitä! Opiskelijat ja vastavalmistuneet ovat joustavia työntekijöitä ja valmiita lyhyelläkin varoitusajalla tarttumaan työtarjouksiin.


Työllistämällä opiskelijoita väliaikaisiin töihin tai harjoitteluun kasvatat heistä samalla työyhteisösi arvot ja toimintakulttuurin sisäistäneitä osaajia, jotka on helppo työllistää tulevaisuudessa pysyvästi. Kun haluat rekrytoida Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan tai vastavalmistuneen, ota yhteyttä harjoitteluvastaaviimme tai kerro siitä oheisella ilmoituslomakkeella.

Opinnäytetyö - kun etsit ongelmaasi ratkaisua

Opinnäytetyö on osa ammattikorkeakoulututkintoa. Suurin osa opinnäytteistä tehdään yrityksille ja yhteisöille. Opinnäytetyö palvelee työelämän kehittämistarpeita ja vahvistaa opiskelijan ammattitaitoa. Opinnäytetyössä opiskelija soveltaa oman ammattialansa teoriaa ja työmenetelmiä käytäntöön. AMK-tutkinnon opinnäytetyö on 15 opintopisteen laajuinen opintosuoritus ja vastaa laajuudeltaan noin kolmen kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Opinnäytetyön tuotos voi olla työelämän kehittämisprojekti, tuote, tapahtuma tai tutkielma. Tyypillisiä suunnittelu- ja kehitysprojekteja ovat esimerkiksi laatukäsikirjan, markkinointisuunnitelman, liiketoimintasuunnitelman, perehdyttämissuunnitelman, toimintaohjeen, prosessin tai tuotantolinjan suunnittelu ja toteutus. Opinnäytetyö voi olla tapahtuman tai ohjelmapalvelupaketin suunnittelu ja toteutus, uuden tuotteen tai vaikkapa vaatemalliston tai multimediatuotteen suunnittelu. Tutkielma vastaa eniten perinteistä tieteellistä tutkimusta. Tutkielman tavoitteet ovat kuitenkin käytännönläheiset: tutkielmassa pyritään ratkaisemaan jokin alan erityisongelma sekä teorian että empiirisen tutkimuksen keinoin.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyössä sovelletaan tutkimustietoa ja käytetään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen vaativassa asiantuntijatyössä. Laajuudeltaan opinnäytetyö on 30 opintopistettä, joka käytännössä vastaa noin kuuden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Kun yritykselläsi on idea opinnäytetyön aiheeksi, ota yhteyttä ammattikorkeakoulumme harjoitteluvastaavaan!

Harjoittelija ammattikorkeakoulusta

Harjoittelu on olennainen osa opiskelijan ammatillista kehittymistä. Harjoittelijoiden avulla yrityksellä on tilaisuus olla luomassa tulevaisuuden tekijöitä. Samalla organisaatio tulee tunnetuksi työnantajana.

Työnantajien kokemusten mukaan harjoittelijat kehittävät paitsi omaa, myös harjoittelupaikkansa osaamista. Harjoittelijan tuoreet tiedot ja taidot voivat päästä käyttöön tehtävissä, joihin ei muuten löytyisi osaamista tai resursseja. Näistä esimerkkinä ovat harjoittelupaikan kehittämistehtävät, kansainvälistymispyrkimykset tai vaikkapa sosiaalisen median hyödyntäminen.

Kun haluat tarkempaa tietoa harjoittelusta ja osaajistamme, ota yhteyttä harjoitteluvastaaviimme.

Harjoitteluvastaavat sosiaali-, terveys- ja kuntoutusala

Blek Tiina

Asiantuntija, Specialist
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407532091

Hirvonen Armi

Koordinaattori, Coordinator
HYVI Hallinto, Administration
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408494035

Harjoitteluvastaavat liiketalous ja matkailu

Svärd Erica

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358504390821
Näytä lisää

Saukkonen Juha

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358400230619
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Kun olet kasvattamassa ja kansainvälistämässä teknologia- ja osaamisliiketoimintaasi, minulla on sinulle hyviä kysymyksiä pohdittavaksi - ja pari potentiaalista vastaustakin...

Miikkulainen Ilari

Lehtori, Senior Lecturer
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358408429682

Kiviaho Niko

Lehtori, Senior Lecturer
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358503865681
Näytä lisää
Tutkinnot:
MSc

Silvennoinen Pauliina

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358407488609
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Oppimisen mahdollistaja livenä ja verkossa. Tuloksekas fasilitaattori. Osallistava verkkopedagogi

Harjoitteluvastaavat teknologia ja luonnonvara-ala

Mikkola Heidi

Asiantuntija, Specialist
Yrittäjyys ja Innovaatio, Entrepreneurship and Innovation
Hallinto, Administration
+358400571987

Lappalainen-Kajan Tarja

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358408618204

Hukari Sirpa

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407167526
Näytä lisää

Kakko Anneli

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358400719531
Näytä lisää

Franssila Tommi

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358405946847

Heinonen Ulla

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358408247648

Korpinen Jussi

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358408250658
Näytä lisää
Tutkinnot:
DI