Opiskelijatyöt tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia organisaatioiden kehittämiseen. Opiskelijat kehittävät osaamista myös työpaikoilla!

Harjoittelijoita, opinnäytetöitä ja projekteja

Kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluu työelämässä suoritettava harjoittelu ja opinnäytetyö. Useimmiten ne, kuten myös opiskelijaprojektit, toteutetaan työelämän kanssa. Kun haluat rekrytoida opiskelijan tai vastavalmistuneen, ota yhteyttä harjoittelun yhteyshenkilöihimme. Löydät heidät tämän sivun lopusta koulutusaloittain. Voit myös käyttää oheista ilmoituslomakettamme.

Työnantaja, löydä oma osaajasi Duuni Keski-Suomi -palvelusta.

Etsitkö harjoittelijaa, opinnäytetyöntekijää tai apua projektiin? Ilmoita

Harjoittelija JAMKista

Harjoittelu on olennainen osa opiskelijan ammatillista kehittymistä. Harjoittelijoiden avulla yrityksellä on tilaisuus olla luomassa tulevaisuuden tekijöitä. Samalla organisaatio tulee tunnetuksi työnantajana.

Työnantajien kokemusten mukaan harjoittelijat kehittävät paitsi omaa, myös harjoittelupaikkansa osaamista. Harjoittelijan tuoreet tiedot ja taidot voivat päästä käyttöön tehtävissä, joihin ei muuten löytyisi osaamista tai resursseja. Näistä esimerkkinä ovat harjoittelupaikan kehittämistehtävät, kansainvälistymispyrkimykset tai vaikkapa sosiaalisen median hyödyntäminen.

Tarkempia tietoja harjoitteluun soveltuvista tehtävistä saat harjoittelun yhteyshenkilöiltämme.

Harjoittelun kesto ja työtehtävät

Harjoittelun laajuus ja ajankohta vaihtelee tutkinto-ohjelmasta riippuen. Esimerkiksi kätilöopinnoissa harjoittelu on 120 op ja tradenomiopinnoissa 30 op. Harjoittelun voi suorittaa myös lyhyemmissä osissa.

Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Tehtävät palvelevat työnantajien tarpeita sekä opiskelijan omia oppimistavoitteita.

Harjoittelun ohjaus, sopimus ja palkkaus

Opiskelijalla on harjoittelunsa aikana ohjaajat sekä harjoittelupaikasta että ammattikorkeakoulusta. Ohjauksesta huolehtii pääasiassa työpaikan harjoitteluohjaaja, joka perehdyttää opiskelijan työtehtäviin ja ammattialan erityispiirteisiin sekä tukee hänen ammatillista kasvuaan. Harjoitteluun kuuluu myös harjoittelupaikan työympäristöön ja kulttuuriin perehtyminen.

Harjoittelujaksosta kirjoitetaan työnantajan, harjoittelijan ja ammattikorkeakoulun välinen harjoittelusopimus, jossa sovitaan harjoittelun kestosta, työtehtävistä ja oppimistavoitteista. Jos  opiskelijan ja työnantajan välillä on harjoittelun aikana työsuhde, tulee harjoittelujaksolta olla myös voimassaoleva työsopimus. Työsopimuksen sisällöstä, kuten työajasta ja palkasta, osapuolet sopivat keskenään.

Harjoitteluajan vakuutukset

Työsuhteessa oleva harjoittelija kuuluu harjoittelupaikan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Palkattomassa harjoittelussa opiskelija kuuluu ammattikorkeakoulun tapaturmavakuutuksen piiriin. Harjoittelussa oleva opiskelija rinnastetaan vastuuvakuutuksen osalta harjoittelupaikan työsuhteessa oleviin työntekijöihin.

Kansainvälinen harjoittelija JAMKista

Onko organisaationne tavoitteena kansainvälistyminen ja liiketoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille? Osan kansainvälistymisestä voi toteuttaa myös kotimaassa ulkomaalaisen harjoittelijan avulla.

Ulkomaalainen harjoittelija parantaa suomalaisten työntekijöidenne valmiuksia työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä ja antaa heille tilaisuuden harjoitella käytännön kielitaitoa työpaikalla. Jos liiketoimintanne kasvattaminen kohdistuu tiettyyn maahan, voi kyseisen kulttuurin hyvin tunteva harjoittelija perehdyttää maan liiketoimintakulttuuriin ja auttaa luomaan kontakteja potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin kotimaassaan. Kotimaahansa palattuaan harjoittelija voi välittää tietoa ja positiivisia mielikuvia Suomesta työ- ja asuinympäristönä.

JAMKissa opiskelee vuosittain noin 600 ulkomaista opiskelijaa. Osa heistä suorittaa koko tutkinnon Suomessa, osa on lyhyemmän jakson täällä joko harjoitellen tai opiskellen. Tavoitteena on, että yhä useampi opiskelijoista saisi harjoittelupaikan maastamme. Yhteistyöoppilaitosten ja verkostojen kautta on mahdollisuus saada harjoittelija melkein mistä päin maailmaa tahansa, sillä ulkomaalaisia opiskelijoita saapuu Jyväskylän ammattikorkeakouluun useista maanosista.

Kiinnostuitko? Haluatko tietää lisää kansainvälisyydestä JAMKissa? Lue lisää

Opinnäytetyö - kun etsit ongelmaasi ratkaisua

Lähes kaikki opinnäytetyöt tehdään yrityksille ja yhteisöille. Opinnäytetyö palvelee työelämän kehittämistarpeita ja vahvistaa opiskelijan ammattitaitoa. Opinnäytetyössä opiskelija soveltaa ammattialansa teoriaa ja työmenetelmiä käytäntöön. Jos yritykselläsi on opinnäytetyön aihe, käänny yhteyshenkilöidemme puoleen tai käytä ilmoituslomaketta.

Opinnäytetyön toteuttaminen

Opinnäytetyön tuotos voi olla työelämän kehittämisprojekti, tuote, tapahtuma tai tutkielma. Suunnittelu- ja kehitysprojekteja ovat esimerkiksi laatukäsikirjan, markkinointi- tai liiketoimintasuunnitelman, perehdyttämissuunnitelman, toimintaohjeen, prosessin tai tuotantolinjan suunnittelu ja toteutus. Opinnäytetyö voi myös olla tuotteen, tapahtuman tai ohjelmapalvelupaketin suunnittelu ja toteutus. Tutkielma vastaa eniten perinteistä tieteellistä tutkimusta. Tutkielman tavoitteet ovat kuitenkin käytännönläheiset: tutkielmassa pyritään ratkaisemaan jokin alan erityisongelma sekä teorian että empiirisen tutkimuksen keinoin.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyössä sovelletaan tutkimustietoa ja käytetään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen vaativassa asiantuntijatyössä.

Opinnäytetyön laajuus

AMK-tutkinnon opinnäytetyö on 15 opintopisteen laajuinen opintosuoritus ja vastaa laajuudeltaan noin kolmen kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

YAMK-tutkinnon opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä, joka käytännössä vastaa noin kuuden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Tutustu uusimpiin opinnäytetöihimme ja julkaisuihimme

Natural history of social participation in the very old: Findings from the Newcastle 85+ study
26.1.2021 13:44

Natural history of social participation in the very old: Findings from the Newcastle 85+ study

Natural history of social participation in the very old: Findings from the Newcastle 85+ study Rantakokko, Merja; Duncan, Rachel; Robinson, ...
Sairaanhoitajien suojautuminen altistumiselta solunsalpaajahoitoa toteutettaessa
22.1.2021 7:33

Sairaanhoitajien suojautuminen altistumiselta solunsalpaajahoitoa toteutettaessa

Sairaanhoitajien suojautuminen altistumiselta solunsalpaajahoitoa toteutettaessa Lodman, Janita Syöpä koskettaa monia. Syöpä on yleinen sair...
Äitien kokemuksia  perätilasynnytyksestä  Kirjallisuuskatsaus
22.1.2021 7:33

Äitien kokemuksia perätilasynnytyksestä Kirjallisuuskatsaus

Äitien kokemuksia perätilasynnytyksestä Kirjallisuuskatsaus Levaniemi, Miia; Juhola, Taru Noin neljässä prosentissa täysiaikaisista raskau...
Koira-avusteisen työskentelyn hyödyt autismin kirjon lapsilla
22.1.2021 7:32

Koira-avusteisen työskentelyn hyödyt autismin kirjon lapsilla

Koira-avusteisen työskentelyn hyödyt autismin kirjon lapsilla Väyrynen, Noora Opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä tietoa koiran käytöstä j...

JAMKin opiskelijaprojektit työelämälle

Opiskelijaprojekteissa yrityksesi voi hyödyntää olemassa olevaa opintojaksoa siten, että opintojaksolla toteutetaan esimerkiksi yritysten liiketoimintaa tukeva selvitys, ratkaisu tai tapahtuma. Voit myös ehdottaa monialaista, opintojakson ulkopuolista projektiaihetta. Yhteiset projektit syntyvät yrityksellä tai yhteisöllä olevasta ongelmasta, johon haetaan ratkaisua yhteistyössä yrityksen edustajien, opiskelijoiden ja heitä ohjaavien opettajien kanssa. Yhdessä opintokokonaisuutta vetävän opettajan kanssa voitte suunnitella yhteistyön muodot ja sisällön. Yhteyshenkilömme antavat lisätietoja tai käytä ilmoituslomakettamme.

Projektin aiheita

Opiskelijaprojektin aiheita ja ideoita voit etsiä opintojaksotarjonnastamme. Yrityksesi opiskelijaprojekti voi liittyä esimerkiksi tietotekniikan tehokkaampaan hyödyntämiseen, hankintojen kehittämiseen, kuljetuskustannusten analysointiin, koneensuunnitteluun, tuotekehitykseen tai tietoturvaan.

Opintojaksot Etsi opiskelijaprojektin aihetta hakusanalla Etsi

Harjoittelun yhteyshenkilöt sosiaali-, terveys- ja kuntoutusala

Blek Tiina

Blek Tiina

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407532091

Harjoittelun yhteyshenkilöt liiketalous ja matkailu

Hynynen Piia

Hynynen Piia

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
Teknologia TKI, Research and Development
Teknologia, School of Technology
+358405591802
Näytä lisää
Kiviaho Niko

Kiviaho Niko

Päällikkö matkailu ja palvelut, Head of Department Tourism and Hospitality
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358503865681
Näytä lisää
Tutkinnot:
MSc
Väisänen Karoliina

Väisänen Karoliina

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358408656879
Lietonen Ani

Lietonen Ani

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358408098391
Näytä lisää

Harjoittelun yhteyshenkilöt teknologia ja luonnonvara-ala

Lappalainen-Kajan Tarja

Lappalainen-Kajan Tarja

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358408618204
Kakko Anneli

Kakko Anneli

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358400719531
Näytä lisää
Franssila Tommi

Franssila Tommi

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358405946847
Heinonen Ulla

Heinonen Ulla

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358408247648
Näytä lisää
Toimialakokemus:
Peltokasvien tuotanto
Tutkinnot:
MMM, Agronomi
Korpinen Jussi

Korpinen Jussi

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358408250658
Näytä lisää
Tutkinnot:
DI
Häkkinen Veli-Matti

Häkkinen Veli-Matti

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407167469
Näytä lisää