Tunnistatko avainkilpailijasi? Mitä mysteryshoppaaja tuumaisi yrityksenne palveluista? Milloin viimeksi asiakkaidenne tyytyväisyyttä on arvioitu? Tarjoamme tutkimus- ja analyysipalveluita asiantuntija- ja opiskelijatoteutuksena.

Mystery Shopping

Tiedonkerääjät esiintyvät kohteissa normaaleina asiakkaina, mutta arvioivat samalla kohdetta asiakkaan kanssa tutkimuslomakkeeseen ennalta määritellyillä mittareilla. Nämä mittarit liittyvät yleensä tilojen siisteyteen ja viihtyisyyteen, palvelun/tuotteen laatuun, henkilöstön ulkoasuun sekä asiakaspalveluun. Tutkimuksen tuloksena syntynyttä raporttia voidaan käyttää asiakaspalvelukoulutuksen pohjamateriaalina.

Kilpailija-analyysi

Analyysi soveltuu yrityksille, jotka haluavat kehittyä toimialallaan ja vastata toimintaympäristönsä muuttuviin haasteisiin. Yritykselle määritellään merkittävimmät avainkilpailijat, selvitetään niiden vahvuudet ja heikkoudet SWOT-analyysin avulla sekä peilataan kilpailijoiden toimintatapoja suhteessa oman yrityksen erityisosaamiseen. Tulokset raportoidaan kirjallisesti.

Imagotutkimus

Imagotutkimuksella pystytään selvittämään mm. millaisia mielikuvia yrityksesi tai tuotteesi herättää kuluttajissa ja miten ne vertautuvat suhteessa kilpailijoihin.

Asiakkuuden hallinnan prosessit

Asiakkuuden hallintaa ja sen prosesseja voidaan tutkia esimerkiksi asiakkaiden ryhmittelyn, asiakastiedon jalostamisen sekä asiakkuudenhallinnan käytäntöjen avulla. Tutkimuskohteena voi olla myös se, kuinka asiakasuskollisuutta ylläpidetään osana
asiakkuudenhallintaa.

Asiakastyytyväisyystutkimus

Yrityksen olemassa oleville asiakkaille voidaan toteuttaa mielipidekartoitus yrityksen palvelun laadusta, palveluprosessista, tuotetarjonnasta, markkinoinnista, imagosta tai toimintaympäristöstä.

Kivelä Antero

Kivelä Antero

Yrityspalveluasiantuntija, Business Specialist
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358400865195
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Lupaan tuoda asiakkaan lähemmäksi JAMKin organisaatiota ja tarjoilla asiakkaalle erilaisia reittejä yhteistyöhön ja kehittämiseen JAMKin palvelumahdollisuusksia hyödyntäen. Tarjoan samalla JAMKin yhteistyöverkostoa yritysten käyttöön.
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla