Mistä betoni on tehty?

Betonitekniikan perusteet koulutus antaa perustietoa betonin ominaisuuksista, valmistuksesta, jälkihoidosta sekä käyttökohteista. Koulutuksessa perehdytään myös betonin suhteutuksen teoriaan ja betonitekniikkaan. Koulutus on tarkoitettu betonialalla toimiville sekä myös niille betoniteknologiasta kiinnostuneille, joilla ei ole kokemusta betonista.

Koulutus antaa sinulle

  • teoriatietoa betonista
  • tietoutta betonin valmistuksesta ja käyttösovellutuksista

Koulutus toteutetaan asiantuntijapalveluna. Toteutustapa, sisältö ja laajuus sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti. Koulutuksen kesto määräytyy asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Päivitä betonitietouttasi!