Millaisia ovat perheiden tarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Millaisilla perhepalveluilla varmistetaan perheiden hyvinvointi, ja miten vahvistetaan henkilöstön perheosaamista?

Hyvinvoivat perheet nyt ja tulevaisuudessa ovat yhteiskunnan, yritysten ja työelämän perusedellytys. Autamme henkilöstöänne vastaamaan perheosaamisen uusiin haasteisiin ja kehittämään perhepalveluitanne.

Panostamme vahvasti perheosaamisen kehittämiseen. Kehitämme ja tuotteistamme uusia työmalleja, sosiaalisia innovaatioita ja palvelukonsepteja perheille ja palvelujen tuottajille. Seksologian ja seksuaaliterveyden alalla olemme edelläkävijöitä.

 

Perheosaamisen palvelut

Tarjoamme koulutusta ja palveluja mm. seuraavista teemoista:

 

 • Perheiden hyvinvoinnin ja terveyden seuranta, osallistava ohjaus ja sosiaalinen vahvistaminen
 • Perheiden osallistaminen, palvelutarpeet ja oikeudet palvelujärjestelmässä
 • Palvelujen, työmallien ja innovaatioiden mallinnus, kehittäminen, tuotteistaminen
 • Työn ja perheen yhteensovittaminen vanhempien, lasten ja yritysten näkökulmista
 • Toimiva arki työssäkäyvien vanhempien tukipilarina
 • Nuorten mielenterveyden häiriöt – tunnista ja puutu ajoissa
 • Moninaiset suhteet perheissä ja toimiva yhteistyö
 • Parisuhde voimavarana
 

Tunne- ja turvataidot lapsille ja nuorille

Tilauskoulutuksemme antavat tietoa väkivallan ja seksuaalisen kaltoinkohtelun vaikutuksista lapsen tai nuoren kehitykseen. Koulutukset perustuvat lasten ja nuorten oikeuksiin sekä lasten ja nuorten voimaannuttamiseen.

Koulutukset tarjoavat välineitä ottaa puheeksi ja keskustella lapsen tai nuoren kanssa hänen kokemastaan väkivallasta ja seksuaalisesta kaltoinkohtelusta sekä keinoja auttaa lapsia ja nuoria suojaamaan itseään ja pitämään huolta rajoistaan yhteistyössä lähipiirin kanssa.

Koulutukset on suunnattu sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan henkilöstölle.

Tunne- ja turvataitomateriaalia löydät TuTa-hankkeen sivuilta.

 

Seksologian asiantuntijaosaamista

Seksologia käsittää kaikki seksuaalisuuden ilmenemismuodot. Seksuaalinen hyvinvointi ja seksuaaliterveys ovat tärkeitä elämänlaadun tekijöitä. Seksuaaliterveyden edistäminen tarkoittaa voimavarojen kasvattamista, ongelmien ehkäisemistä ja seksuaalisen kasvun tukemista kaikissa elämänvaiheissa.

Yksilötasolla tavoitteena on elämänhallinnan ja toimintakyvyn parantaminen. Yhteiskunnan ja yhteisön tasolla toiminta kohdistuu perheisiin, palveluiden tuottamiseen sekä yhteiskunnan instituutioiden, kuten koulujen ja terveyspalveluiden tukemiseen ja kehittämiseen.

Koulutuksiemme keskeisiä aihealueita:

 • Seksuaalisuuden biologinen, psyykkinen, sosiaalinen ja monikulttuurinen perusta
 • Seksuaalietiikka ja -oikeudet
 • Seksuaali- ja sukupuoli-identiteetit
 • Seksuaalisuus eri ikävaiheissa
 • Parisuhde voimavarana
 • Seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat ja niiden ratkaiseminen, mm. seksuaaliset toimintahäiriöt ja addiktiokäyttäytyminen, parafiliat
 • Seksuaalinen väkivalta ja kaltoinkohtelu
 • Muutosten vaikutukset seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin, esim. sairastuminen tai vammautuminen
 • Seksuaalineuvonnan ja seksuaaliterapian voimavaraistavat menetelmät
Haluatko täydentää osaamistasi? Tutustu muuhun täydennyskoulutustarjontaamme Lue lisää!
Peltola Sanna

Peltola Sanna

Koulutussuunnittelija, Education Planner
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405607927
Näytä lisää