jamk.fi

Hanki ammatillinen pätevyys suorittamalla liikenneyrittäjäkoulutus! Koulutus soveltuu jo alalla toimiville ja yrittäjäksi aikoville. Vuonna 2018 tulevan lakimuutoksen myötä koulutuksemme siirtyy verkkoon.

Liikenneyrittäjäkoulutus uudistuu

JAMK ja Suomen Kuljetusturva Oy kehittävät yhteistyössä uudenlaista liikenneyrittäjäkoulutuksen digitaalista oppimisympäristöä, jossa voit opiskella oman aikataulusi mukaan, missä haluat. Oppimisympäristö aukeaa 1.6.2018. 

Koulutuksen pakollisuus poistuu, mutta tutkinto säilyy - lakimuutos astuu voimaan 1.7.2018 

Laki liikenneyrittäjäkoulutuksesta muuttuu siten, että 140 tunnin pakollinen liikenneyrittäjäkoulutus poistuu, mutta EU-direktiivin mukainen tutkintovaatimus säilyy. Voidaksesi toimia liikenneyrittäjänä, sinun tulee suoritaa Trafin liikenneyrittäjätutkinto.

Tarjoamme jatkossa liikkenneyrittäjäkoulutusta, jonka avulla hankit ammatillisen pätevyyden, pystyt läpäisemään Trafin liikenneyrittäjätutkinnon ja pääset päivittämään osaamistasi tutkinnon suoritettuasi. 

Hanki ammatillinen pätevyys ja varmista osaamisesi Trafin kokeessa 

Koulutuksessamme saat kattavan tietopaketin seuraavista aiheista

  • Siviilioikeus: CMR ja Tiekuljetussopimuslaki, yrittäjää koskevat lait
  • Kauppaoikeus: yritysmuodot, yrityksen perustaminen, yrittäjyys
  • Sosiaalioikeus: yrittäjän velvoitteet ja vastuut työntekijöitä kohtaan
  • Vero-oikeus: yrityksen verotus ja siihen liittyvä toiminta
  • Yrityksen kaupallinen ja taloudellinen johtaminen:  kuljetustalouden laskenta yrityksen johtamisen näkökulmasta, operatiivisen toiminnan suunnittelu
  • Markkinoille pääsy: markkina- ja toimintaympäristön kuvaus sekä eri kuljetusalojen erityisyydet

Suosittu JAMKin liikenneyrittäjäkirja

Liikenne- ja viestintäministeriön tukema teos kattaa tavaraliikenteen liikenteenharjoittaja-asetuksen kaikki aihe-alueet. Kirjaan perehtyminen edistää menestystäsi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin järjestämässä tutkinnossa!

Kirjassa esitellään käytännönläheisesti luvanvarainen tavaraliikenteen ja traktoriliikenteen hoitaminen eli juuri niitä asioita, joiden parissa alan yrittäjänä työskentelet. Runsaiden viittausten avulla pääset hakemaan lisätietoa mm. eriasteisista säädöksistä ja sopimuksista. Kirja on saavuttanut suuren suosion niin yrittäjien kuin alan opiskelijoiden keskuudessa.

Tavaraliikenneyrittäjäkirja

Kirjan kansi

 

 

 

 

49. painos, ISBN 978-951-830-374-2, päivitetty 26.1.2018
Toimitus: Toni Kokkonen, Risto Pakarinen, Hannu Lähdevaara, JAMK Logistiikka
Julkaisija: JAMK, Logistiikka
Painopaikka: Grano Oy, Jyväskylä
Hinta: 75 euroa + alv. 10 % 
Hinta koulutukseen osallistuville: 0 €, sisältyy materiaalimaksuun
Tilaukset: Elina Lindqvist, etunimi.sukunimi@jamk.fi 

Liikennetraktoriyrittäjäkirja

 

Hinta: 45 euroa + alv 10 %
Tilaukset: Elina Lindqvist, etunimi.sukunimi@jamk.fi tai 040 828 9987
Kirjan tiedot:
6. painos, ISBN ISBN 978-951-830-377-3
Julkaisija: JAMK Logistiikka
PL 207, 40101 Jyväskylä
Painopaikka: Grano Oy, Jyväskylä
Toimittajat: Toni Kokkonen, JAMK Logistiikka 

Laadukasta koulutusta, joka valmentaa Trafin lupatutkintoon

Koulutuksemme täyttää liikenteenharjoittaja-asetuksen 1071/2009/EY mukaisen kaupallisen tavaraliikenteen yrittäjäkoulutuksen (yhteisölupa) osa-alueet. Koulutuksemme suoritettuaan koulutettava saa paremmat valmiudet Trafin järjestämän liikenneyrittäjätutkinnon läpäisemiseen.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi järjestää kaikki tutkinnot ja perii niistä hinnastonsa mukaiset maksut. Tiedot tutkintoajankohdista, hinnoista ja tutkintoon ilmoittautumisista löytyvät Trafin nettisivuilta.

Lindqvist Elina

Koulutussihteeri, Education Secretary
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358408289987

Pakarinen Risto

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358 40 631 1873