jamk.fi

Hanki ammatillinen pätevyys suorittamalla liikenneyrittäjäkoulutus! Koulutus soveltuu jo alalla toimiville ja yrittäjäksi aikoville. Vuonna 2018 tulevan lakimuutoksen myötä koulutuksemme siirtyy verkkoon.

Liikenneyrittäjäkoulutus uudistuu

JAMK ja Suomen Kuljetusturva Oy kehittävät yhteistyössä uudenlaista liikenneyrittäjäkoulutuksen digitaalista oppimisympäristöä, jossa voit opiskella oman aikataulusi mukaan, missä haluat. Oppimisympäristö aukeaa helmikuussa 2018. 

Koulutuksen pakollisuus poistuu, mutta tutkinto säilyy - lakimuutos astuu voimaan 1.7.2018 

Laki liikenneyrittäjäkoulutuksesta muuttuu siten, että 140 tunnin pakollinen liikenneyrittäjäkoulutus poistuu, mutta EU-direktiivin mukainen tutkintovaatimus säilyy. Voidaksesi toimia liikenneyrittäjänä, sinun tulee suoritaa Trafin liikenneyrittäjätutkinto.

Tarjoamme jatkossa liikkenneyrittäjäkoulutusta, jonka avulla hankit ammatillisen pätevyyden, pystyt läpäisemään Trafin liikenneyrittäjätutkinnon ja pääset päivittämään osaamistasi tutkinnon suoritettuasi. 

Hanki ammatillinen pätevyys ja varmista osaamisesi Trafin kokeessa 

Koulutuksessamme saat kattavan tietopaketin seuraavista aiheista

  • Siviilioikeus: CMR ja Tiekuljetussopimuslaki, yrittäjää koskevat lait
  • Kauppaoikeus: yritysmuodot, yrityksen perustaminen, yrittäjyys
  • Sosiaalioikeus: yrittäjän velvoitteet ja vastuut työntekijöitä kohtaan
  • Vero-oikeus: yrityksen verotus ja siihen liittyvä toiminta
  • Yrityksen kaupallinen ja taloudellinen johtaminen:  kuljetustalouden laskenta yrityksen johtamisen näkökulmasta, operatiivisen toiminnan suunnittelu
  • Markkinoille pääsy: markkina- ja toimintaympäristön kuvaus sekä eri kuljetusalojen erityisyydet

Suositut JAMKin liikenneyrittäjäkirjat

Liikenne- ja viestintäministeriön tukemat teokset kattavat tavara- ja traktoriliikenteen liikenteenharjoittaja-asetuksen kaikki aihe-alueet. Kirjoihin perehtyminen edistää menestystäsi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin järjestämässä tutkinnossa!

Kirjoissa esitellään käytännönläheisesti luvanvarainen tavaraliikenteen ja traktoriliikenteen hoitaminen eli juuri niitä asioita, joiden parissa alan yrittäjänä työskentelet. Runsaiden viittausten avulla pääset hakemaan lisätietoa mm. eriasteisista säädöksistä ja sopimuksista. Kirjat ovat saavuttanut suuren suosion niin yrittäjien kuin alan opiskelijoiden keskuudessa. 

Tavaraliikenneyrittäjäkirja

Kirjan kansi

 

 

 

 

46. painos, ISBN 978-951-830-372-8, päivitetty 18.1.2017
Toimitus: Toni Kokkonen, Risto Pakarinen, Hannu Lähdevaara, JAMK Logistiikka
Julkaisija: JAMK, Logistiikka
Painopaikka: Grano Oy, Jyväskylä
Hinta: 75 euroa + alv. 10 % 
Hinta koulutukseen osallistuville: 0 €, sisältyy materiaalimaksuun
Tilaukset: Elina Lindqvist, etunimi.sukunimi@jamk.fi 

Liikennetraktoriyrittäjäkirja

 

Hinta: 45 euroa + alv 10 %
Tilaukset: Elina Lindqvist, etunimi.sukunimi@jamk.fi tai 040 828 9987
Kirjan tiedot:
6. painos, ISBN ISBN 978-951-830-377-3
Julkaisija: JAMK Logistiikka
PL 207, 40101 Jyväskylä
Painopaikka: Grano Oy, Jyväskylä
Toimittajat: Toni Kokkonen, JAMK Logistiikka 

Liikenteenharjoittajaluvan mukaista laadukasta koulutusta, joka valmentaa Trafin lupatutkintoon

Koulutuksemme on liikenteenharjoittaja-asetuksen 1071/2009/EY mukaista kaupallisen tavaraliikenteen yrittäjäkoulutusta (yhteisölupa) ja Liikenne‑ ja viestintäministeriön edellyttämää traktoriliikenneyrittäjäkoulutusta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin lupatutkintoon osallistumisoikeuden saamiseksi.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi järjestää kaikki tutkinnot ja perii niistä hinnastonsa mukaiset maksut. Tiedot tutkintoajankohdista, hinnoista ja tutkintoon ilmoittautumisista löytyvät Trafin nettisivuilta.

Asiantuntijatarina: Toni Kokkonen, liikenneyrittäjäkouluttaja ja -kirjojen kirjoittaja, logistiikan lehtori

"Koulutettavat ovat luoneet hienoja kontakteja ja yhteistyöverkostoa tulevaa ja nykyistä liiketoimintaansa silmällä pitäen. Laadukas koulutus on taannut sen, että koulutettavat ovat läpäisseet Trafin maksullisen ja pakollisen tutkinnon yleensä ensimmäisellä kerralla. Olemme lisänneet koulutukseen osallistuville mahdollisuuden osallistua ilmaiseen kertauspäivään, jossa käydään läpi yrittäjänä toimimisen tärkeimmät osa-alueet."

Lue lisää

Lindqvist Elina

Koulutussihteeri, Education Secretary
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358408289987

Kokkonen Toni

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358405350600
Näytä lisää