Johtamisen ja esihenkilötyön kehittämiseen keskittyvissä valmennuksissa räätälöimme yrityksenne tarpeisiin koulutuksia ja valmennuksia liiketoiminnan johtamisen, uudistumiskyvyn johtamisen, lähi­johtamisen ja henkilöstö­resurssien johtamisen osa-alueilta. Tutustu kokonaisuuksiin ja ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä juuri teille soveltuva kokonaisuus. Valmennukset voidaan toteuttaa virtuaalisesti tai fyysisesti esimerkiksi yrityksenne tai JAMKin tiloissa.

Liiketoiminnan johtaminen

Kaipaako strategianne päivitystä? Onko yrityksen kasvun hallinnassa parantamisen varaa? Pääseekö henkilöstönne potentiaali täyteen käyttöön ja kehittääkö henkilöstö jatkuvasti toimintaanne?

Ajantasainen liiketoimintastrategia, tarkoituksenmukainen johtamisjärjestelmä ja selkeytynyt päätöksenteko auttavat yritystä menestymään. Arkipäivän ratkaisut liiketoiminnan haasteisiin saattavat olla nopeita ja tehokkaita, mutta niitä leimaa usein suunnitelmallisuuden ja linjakkuuden puute. Digitaalinen murros luo todellisia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle. Prosessien tehostamisen ja selkeyttämisen myötä avautuu näkökulmia myös uusille mahdollisuuksille ja työntekijöiden aika suuntautuu oikeisiin asioihin. Yllä oleva kehitystyö pystytään toteuttamaan yhteiskehittämisen ja osallistamisen keinoin, jolloin yrityksenne suorituskyky paranee henkilöstön osallistumisen ja sitoutumisen avulla.

Liiketoiminnan johtamisen painopisteitä ovat:

 • Liiketoimintastrategiat ja strategiaprosessien kehittäminen
 • Johtamisjärjestelmän kehittäminen
 • Liiketoimintaprosessien tehostaminen
 • Suorituskyvyn johtaminen

Uudistumiskyvyn johtaminen

Huimaako muutosvauhti ja toimintaympäristön muutos? Mistä tiedätte, että uudistutte tarpeeksi? Riittääkö osaaminen ja onko se ajantasaista myös tulevaisuudessa?

Eivät pelkästään organisaation sisältä tai asiakasrajapinnasta nousevat muutostarpeet, vaan myös odottamattomat tapahtumat haastavat yritysten kilpailukykyä. Työelämän murros, koronapandemian vaikutukset ja digitalisaation eteneminen ovat esimerkkejä toimintaympäristön muutoksista, joiden vuoksi organisaatioiden on kyettävä vahvistamaan resilienssiään eli muutoskyvykkyyttään. Yritysten johdolle, esihenkilöille ja HR-asiantuntijoille suunnatut valmennukset keskittyvät mm. muutosten tehokkaaseen läpivientiin, strategisen osaamisen kartoittamiseen, osaamisvajeiden tunnistamiseen sekä jatkuvan parantamisen kulttuurin rakentamiseen uudistumiskyvyn vaalimiseksi.

Uudistumiskyvyn johtamisen painopisteitä ovat:

 • Uudistuva organisaatio
 • Muutosjohtaminen
 • Osaamisen johtaminen
 • Digitalisointi

Parempaa lähijohtamista

Tunnetko työntekijäsi ihmisinä? Osaatko johtaa heitä yksilöllisesti? Tarvitsetko apua haastavien tilanteiden ratkaisuun? Onko vuorovaikutuksenne avointa ja sujuvaa?

Turbulentissa toimintaympäristössä paineet esihenkilötyötä kohtaan kasvavat jatkuvasti. Työ pirstaloituu hallinnollisten tehtävien ja ihmisten kohtaamisen väliseksi palapeliksi, jossa sekä johdettavat että lähijohtajat joutuvat helposti venymään hyvinvointinsa rajoille. Paremman lähijohtamisen koulutuksissa avataan esihenkilötyön arjen vaativia tilanteita, etsitään yhdessä ratkaisuja diversiteetin eli monimuotoisuuden johtamiseen sekä perehdytään itsetuntemuksen merkitykseen johtamisessa. Koulutukset tarjoavat käytännön työkaluja ja toimintamalleja digiajan lähijohtamiseen, esimerkkinä Everything DiSC® -työyhteisöprofiilin ja coaching-työkalujen hyödyntäminen ihmisten johtamisessa, tehokkaan tiimitoiminnan ohjaaminen sekä vuorovaikutuksen työkalut.

Paremman lähijohtamisen painopisteitä ovat:

 • Valmentava esihenkilötyö
 • Erilaisten ihmisten johtaminen
 • Vuorovaikutus ja tiimityö työyhteisössä
 • Esihenkilön työkalut
 • Itsensä johtaminen

Henkilöstövoimavarojen johtaminen

Miten teidän organisaatiossanne taataan työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden toteutuminen? Millainen työnantajakuvanne on? Entä työntekijäkokemus? Pitäisikö HR-ratkaisujen digitalisointiin jo panostaa?

Ihmiset määrittävät suurelta osin yrityksen arvon ja onnistumisen. Organisaatio, joka kykenee vaalimaan henkilöstönsä hyvinvointia ja varmistamaan henkilöstön innostavan työn saa pidettyä parhaat osaajat, hyödyntää heidän osaamistaan tehokkaasti ja menestyy. Valmennuksissa tarjoamme apua työhyvinvoinnin edistämiseen kokonaisvaltaisesti, taustalla vaikuttavan juridiikan ymmärtämiseen sekä hyvän työntekijäkokemuksen vahvistamiseen. Henkilöstöjohtamisen merkityksen tunnistaminen strategisena kilpailuetutekijänä sekä HR-prosessien digitaalinen tehostaminen avaavat tietä henkilöstön sitoutumista edistävälle suorituskyvyn kasvulle.

Henkilöstövoimavarojen johtamisen painopisteitä ovat:

 • Työhyvinvoinnin johtaminen
 • Yrityskulttuurin kehittäminen
 • HR-prosessit ja digitaalinen HR