Menestyväkin yritys tarvitsee välillä ulkopuolisen sparraajan kehittyäkseen. Tarjoamme asiantuntijoita, osaamistamme ja innovatiivista yhteisöämme avuksenne monilla liike-elämän kehittämisen alueilla.

Johdatus palvelumuotoiluun

Vastaako palvelusi asiakkaan tarpeita? Palvelumuotoilu on palvelun käyttäjäkeskeistä suunnittelua. Tavoitteena on, että kehitettävä palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoimintaa. Palvelumuotoilun avulla parannetaan palvelun laatua ja lisätään kustannustehokkuutta. Koulutuksessamme käytetään osallistavia työkaluja, joilla voidaan havainnollistaa erilaisia palvelutapahtumia.

Koulutuksen jälkeen tunnistat palvelumuotoilun mahdollisuudet ja hyödyt sekä tunnistat kehitystarpeita yrityksessäsi. Saat tietoa, kuinka jatkaa kehitystoimintaa eteenpäin.

 • palvelumuotoilun käsite
 • palvelumuotoilun hyödyt
 • palvelumuotoiluprosessi

Toteutus ja hinta

Koulutus toteutetaan luento- ja työpajatyöskentelynä. Tuo koulutukseen oman yrityksesi case, jota työstetään työpajan aikana.

Kesto: 1 päivä, ryhmän koko 10-20 henkilöä

Hinta: 1980 € + alv. 24 %

Asiakaspalvelukoulutus

Valmennuksen tarkoituksena on kehittää osallistujien asiakaspalvelutaitoja ja kykyä toimia eri asiakaspalvelutilanteissa.

Kohderyhminä ovat asiakaspalvelijat, myyjät, myyntineuvottelijat, tuote-esittelijät ja muut asiakasrajapinnassa työskentelevät.

Valmennus sisältää hyvän asiakaspalvelun elementtien tarkastelua, palvelujärjestelmän eri osiin ja asiakaspalveluviestintään perehtymistä sekä neuvontatilanteet osana asiakaspalvelua.

 • Asiakaspalvelijan rooli yrityksessä ja hyvän asiakaspalvelijan ominaisuudet
 • Omien asiakaspalveluominaisuuksien tunnistaminen
 • Palveluprosessi ja sen kehittäminen
 • Erilaiset asiakaspalvelutilanteet, mm. kohtaaminen, ohjaus ja neuvonta, puhelinkeskustelut
 • Viestintä asiakaspalvelutilanteissa, reklamaatiot, palautteen vastaanottaminen
 • Haastavat asiakastilanteet
 • Asiakkaan huomioiminen, käytöstavat
 • Asenne ja motivaatio

Toteutus ja hinta

Suositeltava ryhmäkoko n. 15 henkilöä.  Koulutus on käytännönläheistä ja vuorovaikutteista ja räätälöitävissä ylläolevista teemoista asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tapaamisten välillä on pieniä harjoituksia kotitehtävinä.

Hinta: 1280 €/päivä + alv 24 %

Kivelä Antero

Kivelä Antero

Yrityspalveluasiantuntija, Business Specialist
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358400865195
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Lupaan tuoda asiakkaan lähemmäksi JAMKin organisaatiota ja tarjoilla asiakkaalle erilaisia reittejä yhteistyöhön ja kehittämiseen JAMKin palvelumahdollisuusksia hyödyntäen. Tarjoan samalla JAMKin yhteistyöverkostoa yritysten käyttöön.
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla