Bioenergiaosaajakoulutus korkeakoulutetuille

Täydennyskoulutuskokonaisuus antaa opiskelijalle hyvän perustuntemuksen bioenergia-alasta ja siihen liittyvistä työtehtävistä, valmiuksia tunnistaa uusia työuravaihtoehtoja, verkostoitua alan toimijoiden kanssa sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia kasvavalla bioenergiatoimialalla.

Kohderyhmänä ovat luonnonvara-alan, luonnontieteellisen, teknisen tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, jotka haluavat löytää uusia työllistymismahdollisuuksia bioenergia-alan suunnittelun, kehittämisen, tiedottamisen, koordinoinnin, palveluyrittäjyyden tai työnjohdon parissa.

Toteutus

Toteutetut koulutukset ovat olleet 6 kk:n mittaisia työvoimakoulutuksia. Kokonaisuutta on mahdollista räätälöidä laajuudeltaan ja sisällöltään monipuolisesti maaseudun kehittämisen, biotalouden ja uusiutuvan energian koulutustarpeisiin.

Hinta sovitaan erikseen tarjouksen perusteella. Hintaan vaikuttavat mm. sisältö, ryhmäkoko ja toteutuspaikka.