Tarjoamme henkilöstöllenne monipuolista tilauskoulutusta ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.


Ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn tukeminen ja itsenäisen arjessa selviytymisen turvaaminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää väestön ikääntyessä ja muistisairauksien yleistyessä.

Ammattitaidolla aktiivista ikääntymistä tukemassa

Tarjoamme koulutusta seuraavilta alueilta:

 • Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ
  • voima- ja tasapainoharjoittelu, kaatumisten ehkäisy, ravitsemus
  • mielenterveys, päihteet, yksinäisyyden ja yhteisyyden edistäminen
 • Gerontologinen hoitotyö
  • turvallinen lääkehoito
  • palliatiivinen ja kivun hoito
  • toimintakykyä edistävä työote
  • muistisairaan asiakkaan hoitotyö
  • geriatrinen hoitotyö
 • Gerontologinen kuntoutus

 • Gerontologinen sosiaalityö ja psykososiaalinen tuki
  • voimavaraistava keskustelu ja tuki
  • arjen taitojen vahvistaminen
  • läheisverkostojen aktivointi
  • seniorityön erityiskysymykset

Kelan opas ikääntyneiden ihmisten kuntoutuksesta

Ikääntyneiden kuntoutus - opas työntekijöille
Taustateksti oppaaseen

Raportti on tehty Kelan rahoittamassa hankkeessa yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkea­koulun kanssa kevään 2014 aikana ja edelleen muokattu toukokuussa 2015. Voit ladata raportin myös Kelan www-sivuilta.

Haluatko täydentää osaamistasi? Tutustu myös monipuoliseen täydennyskoulutustarjontaamme Lue lisää
Peltola Sanna

Peltola Sanna

Koulutussuunnittelija, Education Planner
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405607927
Näytä lisää