YAMK-tutkinto

Opiskele monialaisen kuntoutuksen asiantuntijaksi

Sosiaali ja terveysalan YAMK, monialainen kuntoutus

Monialaisen kuntoutuksen YAMK -opinnoissa syvennät kuntoutumiseen liittyvää osaamistasi ja hankit valmiuksia toimia kuntoutuksen asiantuntijana.

Hae opintopolku-palvelussa
Ihmisiä ilmasta kuvattuna
Laajuus
90 op
Aloituspaikat
20
Hakuaika
13.03.2024 - 27.03.2024
Tutkinto
Fysioterapeutti, ylempi AMK, kuntoutuksen ohjaaja, ylempi AMK, kätilö (ylempi AMK), sairaanhoitaja, ylempi AMK, sosionomi, ylempi AMK, toimintaterapeutti, ylempi AMK
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
23.08.2024
Koulutuksen keskiössä on kuntoutuksen toimintamallien uudistaminen, ennakointi ja ennaltaehkäisy, digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen käyttöönotto ja soveltaminen.

Kehitä kanssamme monialaisen kuntoutuksen tulevaisuutta!

Monialaisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa syvennät kuntoutumiseen liittyvää osaamistasi ja hankit valmiuksia toimia kuntoutuksen asiantuntijana, kehittäjänä tai koordinaattorina monialaisissa asiantuntijaverkostoissa sekä julkisissa että yksityisissä organisaatioissa, järjestöissä tai yrittäjänä. Osaat ennakoida kuntoutuksen kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja soveltaa näyttöön ja tutkimukseen perustuvaa tietoa kuntoutusprosessien ja toimintamallien kehittämisessä. Tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden monialaista osaamista kuntoutuspalvelujen uudistamisessa sekä osallisuutta, toimijuutta ja työ- ja toimintakykyä edistävässä toiminnassa.   

Tutustu opetussuunnitelmaan

Toimit monialaisessa asiantuntijaverkostossa

Koulutuksessa hankit valmiuksia toimia kuntoutujalähtöisen kuntoutuksen asiantuntijana monialaisissa asiantuntijaverkostoissa. Keskiössä on kuntoutuksen toimintamallien uudistaminen, ennakointi sekä digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen käyttöönotto ja soveltaminen.

Koulutuksen jälkeen:

 • Osaat toimia monialaisten kuntoutuspalveluiden asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä
 • Osaat uudistaa ja kehittää monialaista kuntoutusta kuntoutujalähtöisesti ja näyttöön perustuen
 • Saat valmiuksia toimia kansainvälisissä verkostoissa tai yrittäjänä.

1. Hakukelpoisuus ja pohjakoulutusvaatimus

 • Pohjakoulutusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto tai
 • sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.
 • Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, tutkinto käsitellään tulkinnanvaraisena tapauskohtaisesti.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään sosiaali- ja terveysalan työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

2. Hae yhteishaussa 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä

Hae korkeakoulujen syksyn yhteishaussa 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto- ja työtodistukset tulee liittää Opintopolun sähköiselle hakemukselle 21.9.2023 klo 15 mennessä.

Tapauskohtaisesti käsiteltävien hakijoiden tulee liittää haussa käytettävän tutkinnon tutkintotodistuksen ja työtodistusten lisäksi myös tutkinnon opintosuoritusote sekä CV.

3. Valintakoe

Valintakoe on osa tutkinto-ohjelmaan kuuluvaa opintojaksoa ja suorittamalla valintakokeen hakija saa kyseisen opintojakson osan suoritettua osaksi tutkintoaan. Kaikki hakukelpoiset kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutuille lähetetään ohjeet valintakoejärjestelyistä. 

 • Valintakokeeseen kuuluva ennakkoaineisto julkaistaan 9.10.2023 Moodle-oppimisympäristössä. Osa aineistosta on englanninkielistä. Ennakkoaineisto saa olla mukana valintakokeessa.
 • Valintakoe järjestään torstaina 2.11.2023 klo 8-21 välisenä aikana Moodle-oppimisympäristössä. Valintakoe suoritetaan kirjautumalla Moodle-oppimisympäristöön valintakoepäivänä. Valintakokeeseen vastataan suomen kielellä. Koeaika on 3 tuntia.

Valintakoe sisältää kirjallisen kokeen (min. 20/100 p.), jossa on useita osioita. Hakijan tulee suorittaa kaikki osiot hyväksytysti voidakseen tulla valituksi.

  Haettaessa useampaan Jamkin suomenkielisistä sosiaali- ja terveysalan YAMK-hakukohteista, saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun eli nämä koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä keskenään syksyn yhteishaussa.

  Valinta tasapisteissä olevien välillä

  Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoe
  2. hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasasijalla olevien välille, kaikki tasasijalla olevat hakijat valitaan.

  4. Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

  Valintojen tulokset julkistetaan korkeakouluissa viimeistään 24.11.2023. Jamk tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse!

  • Syksyn yhteishaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 1.12.2023 klo 15 mennessä opintopolku.fi-osoitteessa.
  • Huomioithan yhden korkeakoulupaikan säännöksen, jonka mukaan opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 12.12.2023 klo 15.
  • Opinnot alkavat tammikuun 2024 alussa.

  Tervetuloa Jamkiin!

  YAMK-tutkinnot | Jamk Master School

  Opiskele ylempi ammattikorkeakoulututkinto Jamk Master Schoolissa, jossa voit valita kahdesta polusta ja kehittyä oman alasi huippuasiantuntijaksi tai huippujohtajaksi. Saat samalla maisteritason tutkinnon.

  Kysy lisää

  Sanna Sihvonen

  Yliopettaja, Principal Lecturer
  Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
  Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
  +358407274085

  Sanna Paasu-Hynynen

  Lehtori, Senior Lecturer
  Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
  Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
  +358405745780

  Kuntoutusinstituutti

  Kuntoutusinstituutti on monialaisen kuntoutuksen koulutus-, tutkimus- ja kehittämiskeskus.

  Kuntoutusinstituutin kehittyvässä RehaLabissa tutkitaan, kehitetään ja opitaan

  Käytössämme on modernilla teknologialla varustettu tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristö RehaLab, joka sijaitsee Jamkin Lutakon kampuksella.

  Uutinen

  Kuntoutusinstituutti digitaalisen kuntoutuksen suunnannäyttäjänä – Digitaalisen kuntoutuksen osaamisen kehittämiseen rahoitus

  Kaksivuotinen ”Competences of the new era of user-driven digital rehabilitation” (DIRENE) -hanke käynnistyy huhtikuussa 2021. JAMK on hankkeen päätoteuttaja ja toteutuksesta vastaa Kuntoutusinstituutin ja terveysalan monialainen asiantuntijatiimi.

  Artikkeli

  “Kuntoutukseen kannattaa aina panostaa”

  Kuntoutusinsituutin pitkäaikainen johtaja Mirja Immonen on jäämässä eläkkeelle. Artikkelissa Immonen kertoo kuntoutuksen merkityksestä yhteiskunnalle ja sen tutkimuksen ja opetuksen muutoksista.

  Artikkeli

  Kuntoutusinstituutille uusi johtaja

  Jamkin Kuntoutusinstituutista vetovastuun ottanut Pekka Anttila tuo tullessaan vuosien kokemuksen alasta, ja haluaa kehittää verkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä, TKI-toimintaa sekä jatkuvaa oppimista entisestään.

  Artikkeli

  Kuntoutujien mielipiteitä chatboteista

  Miten kuntoutujat suhtautuvat digitaalisiin asiakaspalvelijoihin eli chatbotteihin? Tästä otimme selvää Kuntoutusinstituutin AIRE-projektissa.